Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

5.6.1696 Johan Green Johannes, Viburgensis 4202. Kotoisin Viipurin hiippakunnasta. Ylioppilas Turussa 5.6.1696 Green Johan Vib _ 213. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1696 d. 5. Junii] Johannes Hveen.‹¿›. — On nähtävästi sama henkilö kuin se dominus Johan Green, joka avusti Viipurin kirkkoherraa tämän vihkiessä erään kokelaan papiksi Johanneksen kirkossa 31.1.1716.

Sukulainen(?): luotsitarkastaja Petter Green 6278 (yo 1736, † 1758).

Kaima: Johan Uddgreen U554.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 75a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #281; KA mf. ES 2005 (oo 7) Kerimäen käräjät 18.–19.2.1692 s. 65 (Fältwäbelen Manhafftig Joseph Green å dess boostelles eller Erich Rijgonens wägnar); KA mf. ES 2009 (oo 18) Sulkavan käräjät 13.–14.5.1704 s. 141 (katso U243); KA mf. ES 2010 (oo 22) Puumalan ja Sulkavan käräjät 30.6.1708 s. 135 (Fältwäbelen Joseph Andersson Green, som för sin ålder och siuckligheet skull ifrån Nyslåttz ordinar: Regemente, hwar under han uti 23 Åhr har tiänt och af H:r Öfwersten Wälborne Joachim V: Cronman d: 16 Martii 1700 blifwit dimitterat, som afskedz passet med meer af sig wisar, ähr här i Sulkawa Sochn inhyses hoos en Torpare, och har intet Handtwärck lärdt, eller annat att försöria sig med, än hwad gådt och christmildt fålk af barm hertigheet honom till uppehälle gifwa, så att hans tillstånd är myckit miserabelt och älendigt, Hafwandes han Green tillförende uti 8 åhrs tijd tiänt för Förare under H:r Öfwerste Funkens Regemente, under hwilken tijd han jembwähl blifwit wid då warande Krijg i Preussen blesserat med en musquet Kuhlo uti högre axelen, hwaraf han under tijden passion hafwer, det blifwer dher med lagl: attesterat); KA mf. ES 1841 (jj 32) Jääsken käräjät 22.–25.10.1697 s. 171 (Upbördz Skrif:n Johan Green); KA mf. ES 1841 (jj 36) Viipurin pitäjän käräjät 30.–31.1.1699 s. 24 (Handelsman Petter Green); KA mf. ES 1842 (jj 42) Jääsken käräjät 9.–10.11.1703 s. 163 (Framkom för Rätta uppå Capiteins Edle och Manhafftigh Petter Greens wägnar Oppbördzskrif:n Ertvin Winter, gifwandes klagel:n tillkänna, huru såssom in Octob: sidstl:ne om Nattetijden genom een häfftig wådh Eeldh des Nyia Stall, medh een stoor dhel aff Kiött, och andre Victualier, som warit på skullan är oppbrunnen och i Aska Lagdt ... Brandstuudz hielp). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 277 (LVI); T. Carpelan, Prästvigningarna i Viborgs stift 1712–1755. SSV 22 (1938) s. 84; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 39. — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. A–K (1921) s. 241 (mainitaan eräs kornetti Johan Green, † 1705); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2346G; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #448 (1712, mainitaan muuan tullisyökäri Johan Green).

Päivitetty 26.10.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Green. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4202>. Luettu 1.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Green, Johan. Vib. p. 213 || Vib. 281: Hveen, 5.6.1696.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 277.

Tallenna tiedot muistiin