Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1696 Abraham Holm Abrahamus Matthiæ, Pemarensis 4216. Vht: korpraali Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä Matts Holm ja Gertrud Eriksdotter tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 11.12.1685 (in cl. II colleg., Abrahamus Matthiae Holm Paemarensis). Ylioppilas Turussa kl. 1696 Holm Abr. Matthiæ _ 214. Elossa 1703.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 90b; KA mf. ES 1751 (cc 15) Kemiön käräjät 14.–16.2.1687 f. 78 (Corporalen Manhaftig Mattz Holms hustru Margreta Ersdotter tilltalte sin Swåger Lieut:n Manhaftig Clas Ersson (Sahlberg, katso 4742) om Arf så wähl af Vreta Frälsse hemmanet, som Pörsnääs Ryttare hemmanet); KA mf. ES 1753 (cc 20) Paraisten käräjät 23.–25.2.1693 s. 34 (Knif Smedens Lorentz Beijers Enckia ifrån Åbo hust:o Sara Mattzd:r kärde till hust:o Margetha Henrichzd:r (vertaa 3286) ifrån Gunnarnääs tårp om sin Sahl. Faders Mattz Holms Qwarlåthenskap, som hon hoos sigh ännu innehafwer efter bem:e Mattz, hwilcken hoos henne dödh blifwit); KA mf. ES 1756 (cc 30) Paimion käräjät 2.–3.10.1703 s. 179 (... Saken emot hustrun Gertrud Erichzdotter ifrån Askala angående någon gield den hennes förra Man framledne Corporalen Mathias Holm giordt ... hustru Gertrud sampt hennes nu warande Man Rustmästaren Mattz Mårtensson så wäl som hans Stiufsson Studios: Abraham Holm kunde nu intet ber:de Räckning i annat disputera utan allenast förgofwo hustru Gertrud och ber:de hennes Son, det Sahl: Corporalen Holm, utj sin Lijfztijdh och sedan han Hemkommit if:n Wasa, dijt han warit Commenderat, ...); KA mf. ES 1969 (nn 14) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 16.–18.3.1697 f. 163v (Claes Dettlofsson inkom med beswär öfwer een ogiffter pijga Ebba Mattzsdotter Holm, hwilken honom beskylt hafwa sigh belägrat ... efter hwilket sammanlagh Ebba för sidstl: Juhl på hemreesan åth Pehmar uthi Hirfwikoski och Lojmioki Sochn födt Barn). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 278 (LVI); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 31, 38; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 200 (1693:II), 201 (1694:I), 203 (1695:I), 205 (1696:I).

Päivitetty 31.1.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Holm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4216>. Luettu 30.3.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Holm, Abr. Matthiae p. 214.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 278.

Tallenna tiedot muistiin