Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

11.7.1696 Bo Werinus, myöhemmin Weriin Boetius Olai, Smolandus 4227. * noin 1672. Talollisen poika Linnerydistä. Växjön koulun oppilas 1.2.1682. Växjön lukion oppilas 1691–96. Ylioppilas Turussa 11.7.1696 Werinus Boetius Vexion _ 216. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1696] d. 11 julii Boëtius Werinus. — Vapaaherratar Wreden tilainhoitaja Uudellamaalla. Orimattilan Ruhan vuokraaja (1709). Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Kotiopettajana Tukholmassa ja Smålandissa, viimein lastenopettaja Linnerydissä. Pääsi 1730 Växjön hospitaaliin sairastettuaan 3½ vuotta.

Pso: (jo 1709) Anna Mansnerus.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 209a; HYK ms., Smål. osak. matr. #385; KA mf. ES 1820 (ii 27) Pyhtään ylim. käräjät 14.2.1705 s. 134 (Öfwer det Barnamordh, som Fendrichen Manhafftig Zachris Bullers hustru, Ebba Persdotter (katso 3365), är wedh senaste ordinarie Wintter Tinget, angifwen före ... Skohlmestaren Gabr: Werin, som Præceptorerar hoos Sahl:e H:r Öfwerst Leut:n Wrædes Enckie Frw på Degerby gårdh i Perno S:n, framkom och sade, att som han fått förnimma, det wore han wed senaste Ting, då denne Saaken är angifwen, blefwen annoterad för barn fadren, till det fostret som Fendrichskan Ebba Peersd:r, beskylles haf:a förkommit); KA mf. ES 1821 (ii 28) Pyhtään käräjät 15.1.1706 s. 33 (Student: Dom: Petrus Werijn if:n Dägerby Gård i Perno S:n); KA mf. ES 1728 (bb 28) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 27.–28.1.1708 f. 5 (Studenten Boetius Werini inlade i Rätten å Frijherrinnans Högwälborne Fru Brita Creutz wägnar skriftel:e beswär); KA mf. ES 1728 (bb 29) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 19.6.1709 f. 69v (Af Swaranderne infan sigh nu Arrendatoren Wählachtadh Boetius Weriin befullmechtigadh skriftel: d: 31 nästweckne Maii af Enckie Fru Högwälborne Fru Elsa Creutz, att å des Frelse hemmans wägnar i besagde Söderweckosk by, swara); KA mf. ES 1174 (b 14) Porvoon RO 16.8.1709 (Då instälte sigh oppå Fruu Öfwerst Leutnantskans Högwälborne Brita Creutz wägnar dess Constituerade Fullmächtige Boetius Werin kärande till Handelssman Augustus Hoppe). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 285 (LVII); Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 29; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 22, 26; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #385. — J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2553 (1714), 3470 (1715), 4637 (1716).

Päivitetty 14.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bo Weriin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4227>. Luettu 26.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Werinus, Boetius Vexion. p. 216 || Sm. 385: 11.7.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 285.

Tallenna tiedot muistiin