Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1644 Samuel Reuter Samuel Laurentii, Fenno 423. Vht: Pälkäneen Äimälän Lassilan ratsutilallinen Lars Pettersson Reuter ja Elisabet Jöransdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1644 Reuterus Sam. Laur:ii Fenn _ 23. — Helsingin triviaalikoulun opettaja (præceptor) 1646, ylempi kollega 1648. Viipurin tuomiokapitulin notaari (1650?), samalla Viipurin lukion laulunopettaja 1652–59. Viipurin linnan ja Siikaniemen kirkkoherra 1659, samalla varuskunnan saarnaaja 1663. Tuomiokapitulin jäsen 1663. Rovasti (1675). Porvoon kirkkoherra 1678 (kuoli ennen virkaan astumista). Valtiopäivämies 1660. † 1679.

Pso: 1654 Margareta Johansdotter Vogel (jäi leskeksi).

Veli: Oriveden kirkkoherra Daniel Reuter 48 (yo 1640, † 1685).

Poika: Samuel Reuter U396.

Poika: Johan Reuter U397.

Tyttärenpoika: FM Samuel Dycander 4350 (yo 1698, † ~1712).

Tyttärenpoika: lääninsihteeri Samuel Vilhelm Falck 5176 (yo 1711/12, † ~1769).

Vävy: Siikaniemen kirkkoherra Pehr Ristelius U356 († 1695).

Vävy: Juvan kirkkoherra Henrik Poppius 2422 (yo 1675, † 1730).

Vävy: Liperin kirkkoherra Georg Dannenberg U535 († 1724).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 158b; KA valtakunnanregistratuura 21.7.1665 f. 142 (Till Gen. Gouvern. Herman Flemming för Wijborgz Förestadz Kyrkioherde H. Samuel Reuter, att fåå byta ett Fordeels hemman till Preste Bohl), 11.12.1674 f. 447, 2.10.1675 f. 296 (Till Landzhöffdingen i Wijborgh för [Kyrkioheerden uti Wijborgz Förstadh] H:r Samuel Reuter), 26.1.1678 f. 5 (S:te Michels pastorat, katso 1560), 28.10.1678 f. 232 (Öpet Bref, för Erich Cupreum (katso 2528), at wara Pastor i Förstaden i Wiborg ... Pastoratet i Förstaden wid Wijborg Sikaniemi benämd, förmedelst Samuel Reuters avancement, för tiden vacerar och ledig bliwen är), 28.10.1678 f. 233 (Öpet Bref, för Samuel Reuter, at wara Pastor i Borgo ... Kyrkoherde Embetet uti Bårgo Stad och Sokn, förmedelst Ulrich Carstenii 1044 dödelige frånfälle, är ledigt bliwit), 17.8.1679 f. 532 (Öpet bref för Albogium 1609 ... Pastoratet i Bårgo förmedelst Samuel Reuters dödelige afgång nyligen ähr wordet vacant), 8.11.1684 f. 702 (Till Statz Contoiret för Kyrkioherden i Wijborg Samuel Reuters Erfwingar angående dheras fordran), 12.6.1685 f. 325 (Till Stats Contoiret för Kyrckioheerdens i Wijborg Samuel Reuters [i stoor fattigdom] effterlembnade barn), 2.11.1685 f. 581 (Till Stats Contoiret för [framledne Kyrkoherdens i Wiborgs norre Förstad Samuel Reuters twänne Söner] Samuel ok Johan Reuter); KA mf. ES 1814 (ii 3) Virolahden käräjät 24.11.1673 f. 37v (Inlade Ehrewördige D:nus Samuel Reutter Consistorij i Wijborg underskrefwen och honom mäddelt Fullmacht, att bijwåna Ransakningen, angående pastoris loci D:ni Henrici Hoppij obilliga pålagor hoos sine Sochnemän); KA mf. ES 2004 (oo 5) Kerimäen käräjät 15.–16.11.1675 f. 73 (Johan Rauhiainen inlade uthi Retten Probstens och Ven: Consistori Notariens H:r Samuel Reuters skrifft dat: Wijborgh d: 22 Septemb: innewarande åhr); KA mf. ES 1836 (jj 15) Viipurin pitäjän käräjät 12.–13.3.1668 s. 33 (Då ahnhölt Kyrkioherden uti Wijborgz Norre Förstadh Wyrdigh och Wällärd H:r Samuel Reuter, att dedh motte ransakas och honom sedan ett Attestatum publicum meddeelas, huru dedh är beskaffat medh dedh Hemmanet Hertuala widh Wijborg beläget, dedh han i underdånigheet söker att /: för dedh detta Hemman är belägit Närmare Wijborg än dhe som tillförende äre til Prästebohl under samma Försambling :/ förmå under Prästebohls wilkor, emot nogot dera aff dhe andra Nembl:n Hannukala el:r Pätilä som längre ifrå Staden belägne äre); KA mf. ES 1838 (jj 20) Viipurin pitäjän käräjät 17.–18.6.1675 s. 33; KA mf. ES 1838 (jj 23) Säkkijärven käräjät 26.–28.3.1681 s. 30 (Probstens Sahl: H:r Samuel Reuthers Änckia); KA mf. ES 1839 (jj 25) Rannan kihlakunnan ylim. käräjät 15.5.1686 s. 109; KA mf. ES 1172 (b 2) Helsingin RO 8.3.1647 (Hanss Mattsson Puuna (katso 998) ... till wittnes iempte sins barns Præceptorem Samuelem Laurentij). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 26 (V); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 6 (V); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 140 (21.11.1660), 400 (2.10.1675), 412; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 263; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) s. 221 (liite, matrikkeliin merkitsemättä jääneitä ylioppilaita). — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 547; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 275; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 245, 249, 325; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 75; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 429; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #162D, 3923D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #691, 2361G, 3164–3174, 4386H (vih. 12.12.1654), 4387.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Reuter. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=423>. Luettu 5.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Reuterus, Sam... Hans bror i I.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 6.

Reuterus, Sam. Laur:ii Fenn. p. 23 || Skollärare i Helsingfors 1646–50. Sist kh i Viborg. Död 1679. – Skrifter, se Elmgr. 1, 55. 68; Alop. p. 550 f.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 26.

Tallenna tiedot muistiin