Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

9.10.1696 Nils Wetterberg Nicolaus Gabrielis, Smolandus 4238. * Lewenhauptin mukaan Närkessä 1677. Kotoisin Smålandista. Ylioppilas Turussa 9.10.1696 [Wetterberg] Nicol [Smol _ 216]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1696] d. 9 Octobr. Nicolaus Wetterberg. — Turun läänin kolmikasjalkaväkirykmentin sotatuomari 1707. Sihteeri (1708). Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin rykmentinmajoitusmestari 1711 (vahv. 1717), joutui sotavangiksi Isossakyrössä 1714, pakeni s.v., ratsumestari 1716, ero majurina 1721. Asui Pälkäneen Kuulialassa. † Pälkäneellä 30.12.1747.

Pso: 1709 Maria Elisabet Ridderkorp (ent. Davidsson) tämän 3. avioliitossa († 1750).

Appi: kihlakunnantuomari Henrik Monerus, myöh. Davidsson U230 († 1684).

Veli: sotatuomari Johan Wetterberg 4237 (yo 1696, † 1711).

Tyttärenpoika: vänrikki Henrik Gabriel Boisman 8651 (yo 1766, † 1811).

Vävy: kapteeni Henrik Boisman 6081 (yo 1734, † 1770).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 209a; HYK ms., Smål. osak. matr. #391; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 312 (1.4.1705, haaste saapua konsistoriin 19.4.); DI Antti Lehtosen tiedonanto 17.4.2007 (Puoliso käytti ensimmäisen aviomiehensä sukunimeä Ridderkorp, lähteinä Militiekontorets avlöningslistor 1703 s. 48, KA mf. WA 2071 ja Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan talvikäräjät 9.–11.1.1705 s. 7. Vrt. SSV 9 (1925) s. 283); KA valtakunnanregistratuura 25.2.1717 f. 39 (Confirm. för Regementz qwartermästaren Nils Gabriel Wetterberg); KA mf. ES 1728 (bb 26) Sipoon ja Tuusulan käräjät 5.2.1706 f. 31 (fullmechtigen D:nus Niels Wetterberg); KA mf. ES 1728 (bb 28) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 20.–21.10.1708 f. 93v (Såsom Madam Cath: Gerdes d: 16 Junii innewarande åhr, och efter dhet der öfwer oprättade skriftelige instrument haar försålt till Secret:r Wählachtadh Nils Wetterberg att börda rusthåldh i Kullo by och Borgo S:n), 99; KA mf. ES 1728 (bb 29) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 14.–16.1.1709 f. 17v; KA mf. ES 1729 (bb 30) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.–9.3.1710 f. 41; KA mf. ES 1729 (bb 31) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 10.–11.3.1711 f. 7v; KA mf. ES 1971 (nn 19) Kangasalan käräjät 2.–3.6.1702 f. 179v (Efter Fru Ryttmesterskans Wälborne Stina Lagermarcks anhållande, togz den klagan ad notam, som des dotter Fru Leutenantskan Wälborne Maria Elisabetha Ridderkorp till Matz Henrichsson i Epala skall hafwa); KA mf. ES 1973 (nn 23) Kangasalan käräjät 1.–2.6.1705 f. 46 (uthj H:r Öfwerstens [högwälborne H:r Baron Gustaf Adolf Mellins (katso 4254) på Liuxela Gårdh] Sons Baron Gustaf Mellins och dess Barns Præceptors Studentens Petter[!] Wetterbergz närwaro); KA mf. ES 1976 (nn 28) Kangasalan käräjät 27.–28.9.1709 s. 768 (Wälborne Fru Maria Elisabeth Ridderkorp); KA mf. ES 1977 (nn 29) Kangasalan ylim. käräjät 8.–10.8.1710 s. 728 (Secreteraren Nils Wetterbergh); KA mf. ES 1242 (g 30) Helsingin RO 9.11.1707 s. 125 (Tullnärn Petter Wetters (katso 6371) Edelige Berättelse ... tullnärn förnummit studenten Niels Wetterberg under den tijden [åhr 1700] plägat Mistänckeligit omgänge, Med Margreta Anders dåtter, hwar på H:r Probsten Magist: And: Ignatius gaf nährlagde Attest utur Kyrckioboken, att Jonas Jannick och Margreta Axellberg /: som ähr denn samme qwinnan som åfwan förmähles :/ ähre wigde d: 19 Januari 1696 uthi Tullnährn Wetters huus ... hwad studenten Wetterberg widkåmmer och om han hafft Mistänkel:t omgänge med Margreta Anders dåtter den tijden utj Tullnärns huus eller att ded kunnat förmärckias nekar Tullnährn alldehles emot, ändoch han läst för dess Barn i 3 åhr, Närmare beskeedh kunde här intet fås på så lång tijd); KA mf. ES 1265 (g 113) Helsingin KämnO 23.2.1704 s. 30 (Sadellmack:s Niclas Herttels hustr: Brith Helena Hupe ... Hertels hustru Madam Hupes Concepist Dominus Studiosus Niclas Wetterbergh); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 10.12.1698 ([Handelsmans] Arfved Kulbergz Käriste Catharina Gerdes); KA mf. ES 1174 (b 13) Porvoon RO 7.12.1708 (Sahl: Auditeuren Anders Ekegrens Egendom ... be:te Auditeurs Enkia Catharina Gärdes); KA mf. ES 1174 (b 14) Porvoon RO 5.4.1709 (Sahl: handelssmans Arwed Kullbergz Son Carl ... Rusthåldh i Kullo, emot det köp som dess moder Madam Catharina Gerdes slutit med Secreteraren Niels Wettterberg). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 285 (LVII); P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #391. — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 753 (Nils Gabriel Wetterberg).

Päivitetty 14.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Wetterberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4238>. Luettu 31.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wetterberg, Nicol. Smol. p. 216 || Sm. 391: 9.10. Föregåendes bror.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 285.

Tallenna tiedot muistiin