Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1696 Abraham Qvist Abrahamus Nicolai, Björneburgensis 4241. Kastettu Porissa 30.1.1678. Vht: Porin tullinhoitaja, raatimies Nils Larsson Qvist († 1709) ja Sara Kristiansdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1696 [Qvist] Abr. Björneb _ 216. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 1696/97 [1696/97] Abraham Qwist | Biörneburgensis | Sacell: in Hwitzbofiehl | obiit. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 14.5.1700. — Apulaispappi Porissa 1700. Ahlaisten kappalainen 1701. Pakeni sotaa Ruotsiin (1714). † 1722.

Pso: (jo 1701) Maria Johansdotter Brenner (elossa 1725).

Appi: Närpiön kappalainen Johan Brennerus 2113 (yo 1671, † 1697).

Veli: ylioppilas Erik Qvist 3527 (yo 1688, † 1699).

Vävy: Vöyrin kappalainen Olof Tunaeus 5802 (yo 1730, † 1770).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 155a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #399; KA mf. ES 1934 (mm 42) Ulvilan käräjät 13.–16.2.1704 s. 324 (Cappellanen i Hwitzbofierd H:r Abraham Qwist), 325 (H:r Abrahams hustru), 331 (Cappellahnen H:r Abraham Qwist, hwilcken ett Crono hemman honom till Cappellahns bohl anslagit innehafwer), 337 (Greg hemmanet); KA mf. ES 1935 (mm 44) Ulvilan käräjät 26.–28.6.1705 f. 307v; KA mf. ES 1935 (mm 45) Ulvilan käräjät 25.–27.9.1706 f. 515v; KA mf. ES 1936 (mm 46) Ulvilan käräjät 7.–8.10.1707 f. 482v; KA mf. ES 1937 (mm 48) Ulvilan käräjät 16.–17.10.1711 f. 73v; KA mf. ES 2089 (ss 23) Lapväärtin käräjät 12.8.1701 s. 709 (Giestgifwaren Pehr Olufsson uthi Skafftungh beswärade sig öfwer Cappellanen uti Hwitteboofierd Wällärde H:r Abraham Qwist för det han förleden wåhr uti Maji månad genom oskonliget rijdande skall för honom een des Skiutzhäst a 40 D:r K: M:tz wärde fördärfwat hafwa ... Swaranden war nu intet sielf tillstädes uthan des Broder Mag:r Lorentz Qwist); KA mf. ES 2089 (ss 24) Närpiön käräjät 5.–6.2.1702 s. 82 (Sedermera hafwer Capellanen uthi Uhlsby Sochn och Åbo Lähn H:r Abraham Qwist befryndat sig med H:r Johan Brenners dåtter), Lapväärtin käräjät 10.2.1702 s. 127; KA mf. ES 2092 (ss 29) Närpiön käräjät 3.–5.10.1707 s. 954 (katso 2833); KA mf. ES 2095 (ss 34) Närpiön käräjät 8.–9.8.1712 s. 598; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 17.10.1698 s. 76. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 283 (LVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 28; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet V (1902) s. 130; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #399; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 144 #237. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 204; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 213; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 31; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 153; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 219; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2492 (1714), 3422 (1715), 4573 (1716, död!), 9046 (i Örebro).

Päivitetty 13.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Qvist. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4241>. Luettu 29.9.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Qvist, Abr. Björneb. p. 216 || Sat. 399: 1696. Nämd i prot. 8.3.1700. Kpl i Hvittisbofjärd 1701. På flykten med hustru och barn 1714. Död 1722. Hans bror p. 204?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 283.

Tallenna tiedot muistiin