Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1697/98 Kristian Gååsman Christianus Jacobi, Tavastensis 4297. Vht: Sysmän kirkkoherra Jakob Gååsman (Jacobus Bernhardi, † 1699) ja Elisabet Saels. Helsingin triviaalikoulun oppilas (1691) Christiernus‹!› Jacobi Gååsman. Ylioppilas Turussa 1697/98 Gååsman Christ Tav _ 221. — Apulaispappi Sysmässä (1703). Kuhmoisten kappalainen 1704, vt. kirkkoherra isonvihan aikana (1719), vakinainen 1722. † Kuhmoisissa 23.6.1740.

Pso: Maria Larsdotter (Tandefelt) († 1740).

Veli: Hauhon kirkkoherra Johan Gååsman 2651 (yo 1678, † 1709).

Poika: tilanomistaja Sysmässä Johan Kristian Gååsman 6171 (yo 1735, † 1767).

Vävy: vänrikki Samuel Antilius, myöh. Antell U622 († 1738).

Vävy: Kuhmoisten kappalainen Samuel Aspholm 5904 (yo 1732, † 1748).

Tyttärenpojan pojanpoika: Asikkalan kappalainen Johan Hageman 10929 (yo 1795, † 1835).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 70b; Esko Karisalmen tiedonanto 12.4.2010 (Täydennys kirkkoherra Kristian Gååsmanin perhetietoihin, lähteenä SSHY mf. ES 1785–86 (ee 14) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 20.–21.1.1724 s. 188 Kyrckioheerden wed Cuhmois Försambling H: Christian Gååsman ... des måg S:r Samuel Hagman. Vertaa 10929); KA mf. ES 1726 (bb 23) Sysmän käräjät 19.–20.2.1703 f. 46 (Emellan Wälb: Fruu Gertrud Catharina Pahl och Coadjutorens H:r Christian Gååsmans hustru Madam Maria Larsd:r är en Owillia opkommen här i Syssmä Kyrckia för någre Månader sedan. Jatkuu 11.–12.5.1703 f. 103); KA mf. ES 1727 (bb 24) Sysmän käräjät 11.–13.2.1704 f. 38 (Cappellan uthi Cuhmois S:n H:r Christiern Gååsman instelte sigh för Rätta, och anhöll så å sine egen, som sine med Syskons wägnar ... des Sahl: Faders Kyrckioherdens Jacob Gååsmans Pastoralier); KA mf. ES 1727 (bb 25) Sysmän käräjät 11.–12.1.1705 f. 2 (Instelte sigh för Rätta Wälb: Adam Tandfelt å des H:r Faders Ryttmestarens Wälb: Johan Tandfelts wägnar, jempte Fullmechtigen för Probsten och Kyrckioherden i Hauho högwällärdeH:r Johan Gååsman, såssom Fruu Anna Tandfelts Mann; Munsterskrif:n Sig:r Jonas Hirn, och anförde en jem lijk protest emoth Faar brodrens och Swågerens Sahl: Capiteins giorde Testamente af d: 6 Oct:r 1704 ... på sin Sothesängh tillsagdt des huusförstånderska Brijta Axelsd:r, och den medh henne Aflade dotteren, nu warande Capellans H:r Christian Gååsmans hustru Maria, det Fasta, bestående i ett Rusthåldh i Woipala och 2:ne i Käämäkj, alle här i Syssmä belägne, sampt alle Mobilier och Löösören, af Sölf:r, Tenn, Koppar, Sängkläder, Hästar, Boskap, och all annor Bohagz Redskap), Sysmän käräjät 2.–3.10.1705 f. 107v; KA mf. ES 1727 (bb 26) Sysmän käräjät 8.–9.1.1706 f. 8, Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 11.–12.1.1706 f. 15v; KA mf. ES 1728 (bb 26) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 10.–11.5.1706 f. 64v; KA mf. ES 1728 (bb 27) Sysmän käräjät 11.–13.2.1707 f. 40v, Sysmän käräjät 3.–4.7.1707 f. 103v; KA mf. ES 1728 (bb 28) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 18.7.1708 f. 88, Sysmän käräjät 24.–25.9.1708 f. 110; KA mf. ES 1729 (bb 29) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 23.–24.11.1709 f. 173v; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 20.11.1690 (Kom för Rätta Christian Gååsman och beswärade öf:r Matz Johansson Körsnärens Sohn Hans Matsson som skulle haf:a skrif:t en Zedel i Sahl: Rådhman Hindrich Hinderssons dåtters nampn och begiärt i twänne gångor 1 D:r 16 ö: K:r M:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 287 (LVIII); R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 2. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 422, 422; A. Ekman, Gåsman contra Antell. Genos 32 (1961) s. 103; Y. S. Koskimies, Pieniä löytöjä – Små fynd. Maria Larsdotter (Tandefelt). Genos 33 (1962) s. 102; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; A. Ekman, Gååsman, ett släktfragment. Genos 40 (1969) s. 74; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 109.

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristian Gååsman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4297>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Gååsman, Christ. Tav. p. 221 || Hans bröder i XXXIX och p. 152. Kpl 1707 och kh 1722 i Kuhmois. Död 1740.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 287.

Tallenna tiedot muistiin