Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1698 Olof Wång Olaus Petri, Borealis 4334. * noin 1682. Vht: Vehmaan kihlakunnan kruununvouti Petter Olofsson Wång (‡ 1695) ja hänen 1. puolisonsa Elisabet Lund. Ylioppilas Turussa kl. 1698 [Wång] Olaus Bor _ 222. — Sotapalvelukseen 1700. Vänrikki Turun läänin jalkaväkirykmentissä 1701. Luutnantti Savon kaksikasjalkaväkirykmentissä 1703, kapteeni 1710, joutui sotavangiksi Viipurissa s.v., palasi 1722. Siirto Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmenttiin s.v., ero 1724. Lappeenrannan pedagogi vuoteen 1729. † Turussa (ruots. seurak.) 18.8.1737.

Pso: 1:o N.N.; 2:o 1722 Susanna Margareta Munster († 1750).

Appi: käytännöllisen filosofian professori, FM Johan Munster 2581 (yo 1677/78, † 1714).

Veli: Helsingin kirkkoherra Johan Wång 4094 (yo 1695, † 1728).

Poika: kersantti David Johan Wång 6073 (yo 1734).

Sukulainen: Narvan katedraalikoulun rehtori, FM Petter Miltopaeus 2792 (yo 1679, † 1731).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 206b; KA mf. ES 2010 (oo 20) Kerimäen käräjät 22.–23.1.1706 s. 31 (Befalningzman Wälbet:dd Otto Carl Thil föredrog Rätten huru som Lieutnanten af H:r Öfwerst Lieutnant Morathz Bataillon Manhaftig Olof Wång har A:o 1704 då han i Nyslottz Guarnizon låg, hafft sammanlag med Capitein Christian Urs Fru Juliana Falkenfeldt och henne med barn rådt, hwilcket hon samma åhr om hösten födt hafwer ... Lieutnanten som den tijden war stadder utj Guarnizon, blifwer i förmågo af d: 19 p: i Rättegångz ordinantien, sampt förordningen angående processen wid Krigz Rätt af Åhr 1683 17 p:, remitterat till wederbörligit Forum att der om däss brått dömas); KA mf. ES 2010 (oo 22) Säämingin ja Kerimäen käräjät 18.5.1708 s. 100 (A:o 1706 Pauli dag blifwit förledder att Kyrckiotaga Capitein Urs för detta Fru Juliana Falkenfelt, som bort 3:ne söndagar stå uppenbara Kyrckioplicht för begångit enfalt hor med lieutnant Wång). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 290 (LVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 36–40, 58; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 146; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 509, 513. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 357; A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 783; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #114G, 1473G, 2930G; B. Godenhielm, Det var bröllop hos Johan Jacobsson Lund, inte Lind. Uppsatser VIII (1987) s. 123; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #303, 2433.

Doria gratulantti

Päivitetty 14.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Wång. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4334>. Luettu 7.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wång, Olaus Bor. p. 222 || Nämd i prot. 18.4, 11.5.1700 för fensterinslagning hos proff. Hahn och Tammelin. Hans bror p. 208?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 290.

Tallenna tiedot muistiin