Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1698 Gabriel Forsingius Gabriel, Nylandus 4335. Kotoisin Helsingistä (T. Melander, Personskrifter, HYKJ 22:4, 1958, #1692). Ylioppilas Turussa kl. 1698 Forsingius Gabr _ 222. — Rykmentinsaarnaaja de la Gardien rykmentissä Riiassa. † 1707.

Sukulainen(?): lääninsihteeri Erik Forsing 2036 (yo 1669, † 1687).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 65a; KA mf. ES 3238 (Åland 11) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 5.–6.10.1700 (Ländzmannen Carl Sparff angaf in för Rätten å Embetes wägnar huru som Pijgan Brita Månsdotter i Diekenböhle skall hafwa förleden d: 30 Maii fått ett oächta Pilt Barn, Modren låtit Christna och nämbna på Estudenten Gabriel Forsing som då och för den tijden skall hafwa præceptorerat för Befallningz:n Leonhardt Collins (katso 1435) Barn dersammastädes ... Britas Fader Brofogden ifrån Jomala Sochn Ehrlig och Beskedelig Måns Ambrusson instälte sigh här medh och föredrogh att fuller hans dotter sig således försedt som omrördt är, Men såsom Estudenten Forsing skall hafwa under Echtenskaps Lofwen 1:mo häfdat denne hans dotter ... [Måns] giordt denne Saken i Ven: Consistorio anhängig, hwarföre hann och 5:to uthwärckat ett Remiss till Wiborgs Stift och Biskopen dersammastädes höglärde Doctor Laurbech at obligera Forsing hans dotter härutinnan till Swars, ifrån hwilcken föregifwes medelst denne Orsaken hafwa tagit sin Undflycht till Wiborgz Lähn, sedan som han förnummit Brita warit hafwande och fådt Barn). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 287 (LVIII); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 204 (1695:II, Gabriel Abrahami ‹Tämä?›), 205 (1696:I), 207 (1697:I), 209 (1698:I, pro vale). — C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) I s. 70; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1523.

Päivitetty 1.2.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Forsingius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4335>. Luettu 5.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Forsingius, Gabr. p. 222.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 287.

Tallenna tiedot muistiin