Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

8.8.1698 Samuel Dycander Samuel Jonæ, Viburgensis 4350. Vht: viipurilainen tilanhoitaja Jonas Andersson Dycander ja Maria Samuelsdotter Reuter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 8.8.1698 Dycander Sam. Vib _ 223. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1698] d. 8. Aug: Samuel Dycander. Phil. Mag. Obiit. Ylioppilas Uppsalassa 24.2.1700 Samuel Dycander Careliensis Habens Testimonium Rectoris in Academia Aboënsi. Juramentum deposuit. Respondentti Turussa 27.1.1706 pro exercitio, pr. Johan Munster 2581. FK 1708. Respondentti 13.6.1708 pro gradu, pr. Petter Hahn 2187. FM 15.2.1712. — Viipurilaisen osakunnan kuraattori 1706–12. † noin 1712.

Äidin isä: Siikaniemen kirkkoherra (Porvoon nim. kirkkoherra) Samuel Reuter 423 (yo 1644, † 1679).

Setä: viipurilainen kauppias Lars Tychaeus, myöh. Dycander 2401 (yo 1675, † 1701).

Lanko: lääninsihteeri, FM Samuel Forsenius, myöh. Forseen 4906 (yo 1706, † 1744).

Sukulainen(?): Savonlinnan pedagogi Bertil Dichaeus 4813 (yo 1704, † 1708).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 48b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #312; KA mf. ES 1821 (ii 30) Vehkalahden ja Kymin käräjät 21.–24.5.1722 f. 62 (Rådmannen och Commissarien if:n Wiborg Jonas Dykander); KA mf. ES 2004 (oo 5) Leppävirran käräjät 22.–23.7.1679 s. 82 (Inspectoren Jonas Andersson), Leppävirran käräjät 21.–22.11.1681 s. 122 (Inspectorens Wälb:de Jonas Dykanders Skrifft dat: Wilmanstrand d: 11 Oct: 1681); KA mf. ES 2005 (oo 6) Leppävirran käräjät 27.–28.3.1683 s. 77 (inspectorens Wälbet:de Jonas Dycanders skrifft af d: 9 Februarij 1682), Rantasalmen käräjät 26.–27.1.1685 s. 50 (Handelssmannen Lars Dycanders fullmächtige Henrich Grän), Leppävirran käräjät 25.5.1686 s. 156 (sahl: Inspectorens Jonas Dycanders skrifft af d: 25 Feb: 1679); KA mf. ES 1836 (jj 12) Koiviston vapaaherrakunnan käräjät 19.12.1665 s. 4 (Befalningzmannen Anders Johansson lät genom sin uthskickade Jöran Matzon anklaga Skepparer Hans Jöransson och Jöran Bertilsson i Torisari, at då han 1663 skickade sin Son Jonas til Stokholm medh Bookhållaren Hindrich Thomesson [Forsman], hade han gifwit en Rya dem i händer, hwilken Rya sedan är bortkommen, fordrandes samma Rya af samma Skeppare, emädan Jonas den icke bekommit hade); KA mf. ES 1838 (jj 22) Viipurin pitäjän käräjät 24.–25.10.1679 s. 69 (Regementskrifwaren Nils Abrahamsson berättade); KA mf. ES 1838 (jj 23) Koiviston vapaaherrakunnan käräjät 4.–5.2.1680 f. 10 (närwarande i Frijherrens wägna Inspectorn Wälbet:de Jonas Dycander); KA mf. ES 1839 (jj 24) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 8.–13.12.1684 s. 87 (Gudfruchtige hustru Maria Reuters inlagde Rekningh); KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 13.–16.11.1688 s. 77 (Uthi den twistigheet som Regementz Skrifwaren Wällbet:de Nils Abrahamson, andrager emoth dhe Naulasari boer, om Råår och Skillnader, dem och hans Rustningz hemman Haga emellan), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 14.–15.5.1689 s. 50; KA mf. ES 1842 (jj 36) Viipurin pitäjän käräjät 10.–11.5.1699 s. 178 (Såssom Wälb: Fruu Maria Wernskiöld förmedelst des inrymningzskrifft af d: 20 Junii sidstl: updragit Regementzskrif:n Wälbetrodde Nils Abrahamson ett Frälse Hemman i Lachtis by och Wijborgz Sochn, som Bertell Pijmä för 4 Åhr sedan Öde lembnadt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 291 (LIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 46 (LIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 375, 393–397, 403, 425, 451, 452; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 398; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 44. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1504R, 2638R, 2661G, 2946G, 3362G, 3843G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 178.

Doria respondentti

Päivitetty 19.11.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Dycander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4350>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Dycander, Sam... Son af Jonas D. (jfr i XXXVI).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 46.

Dycander, Sam. Vib. p. 223 || Vib. 312: 8.8.1698. Student i Upsala 24.2.1700: habens test. rectoris in acad. Aboensi. Respondens 1706 u. Munster, 13.6.1708 pro gradu u. Hahn. Som kandidat kurator för Viborgska nation, angifven 2.5.1708 af åtskilliga sina landsmän, Joh. Franseen, Mart. och Jak. Freese m. fl., för oskickligt uppförande, dock tager insp. prof. Svederus jemte k:m hans parti och beslutes 22.6 att förblir kurator så länge vid akad. Magister 15.2.1712. Död snart derefter.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 291.

Tallenna tiedot muistiin