Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1699 Simon Polviander Simon Simonis, Ikalensis 4391. * Kokemäellä noin 1680. Vht: Ikaalisten kirkkoherra Simon Polviander 1584 (yo 1662/63, † 1711) ja Anna Barck. Ylioppilas Turussa kl. 1699. Satakuntalaisen osakunnan jäsen [1698/99] Simon Polwiander | Ikalensis | Capitaneus. — Sotapalvelukseen 1701. 2-vänrikki Porin läänin jalkaväkirykmentissä, 1-vänrikki 1705, rykmentinmajoitusmestari 1709, joutui sotavangiksi Perevolotsnassa 1709, viety Saranskiin, palasi 1722, kapteeni s.v. † 9.5.1740.

Pso: Eleonora Stegar († 1779).

Tyttärenpoika: Porin triviaalikoulun konrehtori, FM Adolf Kellander 10050 (yo 1783, † 1810).

Tyttärenpoika: Helsingin maistraatinsihteeri Johan Henrik Bergenklinga 10227 (yo 1786, † 1835).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #415; KA mf. ES 1971 (nn 19) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 20.–21.10.1702 f. 399 (Länsman Carl Hacks förehade för detta Pijgan Malin Sigfredzd:r ifrån Kartuby och Ikalis S:n, hwilcken d: 27 Aug: Nästförwekne födt ett oächta Pijge Barn, som änn lefwer, begiärandes att derom kunde Ransakas och dömas. Malin Sigfredzd:r om Barnfadren tillspord, föregaf sig blifwit en Wecka för Thoma dag 1701 uthj Ikalis Prästegård, hwarest hon den tijden Tient, af Kyrckioheerdens dersammastädes Ehrewördige H:r Simon Polvianders Son Studenten Mons: Simon Polviander ... belägrat, hwaraf hon säger sig blifwit hafwande och bemälte Barn födt. Här wedh framsteg bem:te Polvianders Broder Coadjutoren Wällärde H:r Niels Polviander och inlade Mehrbemälte sin Broders till honom skrifwit Bref, Dat: Stockholm d: 6 passato ... anmodandes der jempte, att denne hans Broder H:r Niels des oskyldigheet, när det fordras, i des frånwaro förswarar); KA mf. ES 1972 (nn 20) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 13.–14.2.1703 f. 70v–80 (Studenten Mons: Simon Polviander), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 22.–23.6.1703 f. 290, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 6.–7.10.1703 f. 452 (Länsmannen härsammastädes Carl Hacks förehade nu igen kånan Malin Sigfredzd:r i Kartu, hwilken den 27 Aug: 1702 födt ett oächta Pige Barn och på då warande Studenten, men sedermera blefne Fenrichen Simon Polviander bekändt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 294 (LIX); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #415. — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 516; E. Lindh, Kongliga Björneborgs regemente. SSLS 204 (1928) s. 318 passim; Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 399 (Polviander Taulu 8); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2937G.

Päivitetty 31.1.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Polviander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4391>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Polviander, Simon. – Sat. 415: Ikalensis. Hans far p. 72. Hemkom från Saranski 1722 då löjtnant vid Kurmo kompani af Björneborgs regem. Kapten der vid sin död 1740.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 294.

Tallenna tiedot muistiin