Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1699 Johan Hornborg Johannes Bogislai, Aboensis 4396. * noin 1682. Vht: turkulainen muurarimestari Bogislaus Hornborg (kotoisin Pommerista) ja Brita Johansdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1699 Hornborg Joh. Abo _ 225. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 1702. — Käkisalmen kirkkoherran apulainen 1702, Helsingin 1703. Armovuodensaarnaaja Porvoossa 1704, kaupunkikappalainen 1705. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Sahalahden kirkkoherra 1715 (ei astunut virkaan). Tukholman Klaran seurak. vt. kappalainen. Turun läänin jalkaväkirykmentin rykmentinpastori 1721–26, samalla Turun ruots. seurak. 1. kappalainen ja arkkidiakoni 1722. Pielisjärven kirkkoherra 1722, luopui virasta 1723. Tyrvään kirkkoherra 1726. Lääninrovasti 1732. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1735. ‡ Tyrväällä 25.8.1754.

Pso: 1:o 1702 Valborg Jöransdotter Eekström (Tammi) († 1730); 2:o 1731 Margareta Ross († 1754).

Appi: teologian professori, tuomiorovasti, FM Herman Ross 3498 (yo 1688, † 1726).

Poika: Jaakkiman kirkkoherra Bogislaus Hornborg 5518 (yo 1726, † 1764).

Poika: Karkun kirkkoherra Georg Hornborg 5564 (yo 1727, † 1775).

Poika: rykmentinpastori Petter Hornborg 6391 (yo 1737, † 1772).

Poika: sihteeri Herman Johan Hornborg 7428 (yo 1748, † 1786).

Poika: varamaanmittari Joakim Hornborg 7751 (yo 1753, † 1802).

Poika: Tammisaaren ent. pormestari, varatuomari Johan Hornborg 7977 (yo 1757, † 1814).

Poika: Hämeenlinnan pormestari, asessori Benjamin Hornborg 8313 (yo 1761, † 1800).

Vävy: Tyrvään kirkkoherra Anders Wirzenius 5748 (yo 1730, † 1804).

Vävy: Tyrvään pitäjänapulainen Johan Sidén 6782 (yo 1741, † 1767).

Vävy: Vesilahden kirkkoherra David Wegelius 7054 (yo 1745, † 1806).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 92b; KA mf. ES 1924 (mm 11) Vehmaan käräjät 20.–21.3.1674 f. 11v (Befallningzman på Hermansaari gård, Wällförståndigh Bogislaus Hornborg), Vehmaan käräjät 24.–25.9.1677 f. 46v (General Gouverneurens Sahl: Högwälborne H: Herman Flemingz Ombodzman Bogislaus Hornborg. Mainitaan Hermansaaren voutina Vehmaan käräjillä vuoteen 1680 asti); KA mf. ES 1751 (cc 14) Sauvon käräjät 2.–3.8.1686 f. 147 (M:r Bogislaus Hornberg uppå sin Swärfaders Sahl. Johan Simonssons Arfwingars wägnar i Åsmalax ... Sahl. Johan Simonssons efterlefwerska hustru Ingeborg Thorstensdotter), (cc 15) Sauvon käräjät 21.2.1687 f. 14v; KA mf. ES 1752 (cc 16) Sauvon käräjät 12.–13.3.1688 f. 33 (Hendrich Mårthensson i Rolax tilltalte sin Swärmoder dygdesamma hustru Ingeborg Blåfield i Ossmulax, som skall hon förledit Åhr hafwa tagit sin Mågh M:r Bogislaus Hornborg ifrån Åbo Stadh uthi Sommar strömmingz Nootdrächt medh sigh), Liedon käräjät 23.–24.4.1688 f. 85v (M:r Bogislaus Hornborg läth andre gången opbiuda Rustienstz rätttigheeten af Hidis hemmanet, hwilket han af Corneten Petter Verner för 800 D:r K:m:t Kiöpt haf:r); KA mf. ES 1757 (cc 33) Sauvon käräjät 9.–11.2.1705 s. 55; KA mf. ES 1728 (bb 27) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 13.–15.6.1707 f. 61 (Nådårs Predikanten Johan Hornberg beswärade sig öfwer det nogre bönder i Wakola och Askola wedh en öhlbenk oanständigt med ährerörige injurier ofredat honom Hornberg, och des hustru, som doch warit frånwarande, och så myket mindre kunnat förordsaka dem att fälla sådane ord, som wore han Hornberg Ceisarns tiuf, och borde wijsas landet); KA mf. ES 1729 (bb 29) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.–8.10.1709 f. 119v (Cappelan H:r Johan Hornberg); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 7.11.1703 (Coadjutoren här wid församblingen H:r Johan Hornberg); KA mf. ES 1242 (g 27) Helsingin RO 2.6.1704 s. 72 (Såssom Rector Scholæ högwällärde H: Abraham Carstenius U528 i går angifwit sitt beswär öfwer Capplanen härstädes H:r Magist: Magnus Auricola 4187 för någon träta och oenigheet som dem emellan opkåmmit uthj H:r Johan Hornbergz qwarter ...); KA mf. ES 1174 (b 10) Porvoon RO 17.6.1705 (Då instälte sigh för Rätta Nådårs Predikanten H:r Johan Hornberg beswärandes sigh öfwer sin nu för Rätta stälter piga be:de Lisbeta Hinders dotter, hwilken uthur hans tienst lupit sedan hans hustro henne förledne höst medh Een Carolin städzlat); KA mf. ES 1174 (b 12) Porvoon RO 4.12.1707 (H:r Johan Hornberg); KA mf. ES 1174 (b 14) Porvoon RO 15.2.1709 (Dito opbödz första gongen framl:e Borgarens och Gullsmedens Conrat Snittlaus här i Staden widh Ryska rupturet i förledne Wåhras d: 12 Maij afbrände gårdz tompt, som dess barn Kirstin och Liskin Conradz döttrar hafwa d: 29 passato försålt till Stadz Cappelan H:r Johan Hornborg, för 55 D: K:p:t), Porvoon RO 28.2.1712 (Nu infant sigh på Kyrkiones wägnar Sacellanen H: Joh: Hornborg). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 293 (LIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 46 (LIX); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 380 (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 241 (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 22 (3.3.1700, twisten om trolofningen emellan borgarens Jören Tammis dotter Walborg benämd och Studenten Petrus Salander), 220, 221 (isä), 222–225; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 307. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 51, 242, 310; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 113, 117; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 163; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 613 (Hornborg Taulu 2); K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 208; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla. SSV 7 (1923) s. 78; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 186; Y. Blomstedt, Suomalaisten ruotujakoisten joukko-osastojen vakinainen papisto... (1721–1808). SSV 31 (1947) s. 28; E. Matinolli, Johan Hornborgin tulo Tyrvään kirkkoherraksi vuonna 1726. Genos 24 (1953) s. 108–110; H. Hornborg, Johan Hornborgs utnämning till kyrkoherde i Tyrvis 1726. Genos 25 (1954) s. 58–60; T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 93 (Blåfield Tab. 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1389D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Tyrvää; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 156; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 125, 208; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6107, 7181, 7475 (1717), 8902 (1714).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 14.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Hornborg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4396>. Luettu 29.9.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hornborg, Joh... Son af Bogisl. H. från Pommern, murare o. gårdsegare i Åbo.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 46.

Hornborg, Joh. Abo. p. 225 || Född i Åbo 1682. Pvgd i Kexholm 1702. Stadskpl i Borgå 1704. Flyktade till Sverige 1713. Regementspastor vid Åbo läns infanteri 1721. Arkidiakon i Åbo 1722. Kh i Tyrvis 1726. Död 1754.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 293.

Tallenna tiedot muistiin