Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1699/00 Claes Schultz Claudius Johannis, Nylandus 4474. Vht mahdollisesti: helsinkiläinen porvari Hans Claesson Schult ja N.N. Helsingin triviaalikoulun oppilas 10.1699 (in cl. rect., munitus testim. D:ni praepos. in Pyttis). Ylioppilas Turussa 1699/00 Schultz Claud. Nyl _ 229. — Helsingin triviaalikoulun alempi kollega 1704, konrehtori 1705. ‡ Helsingissä 18.5.1710.

Pso: 1705 Helena Hagert tämän 1. avioliitossa († 1756).

Pson seur. aviomies: Helsingin triviaalikoulun rehtori (Jämsän nim. kirkkoherra) Kristoffer Herkepaeus 4926 (yo noin 1706, † 1729).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 172b; KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 23.4.1692 s. 71 (Borgaren Hans Claesson Schult som skolat warit tillstädes på Cämbners Cammaren då enär den olyckelige hendelssen skeedde, sade sigh her uthinnan intet något weeta beretta), Helsingin RO 14.9.1692 s. 131; KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 1.10.1700 s. 160 (Secreteraren Stolpes Stiufsson Mons: Schultz, katso 3544), Helsingin RO 9.6.1702 s. 207 (Landz Fischalen Wählb:de Pett:r Schultz); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 14.2.1703 s. 10 (Doct: Medicine härsammastädes Eilert Mentzen ingaf Skrifftel:t Beswär emoth Landz Secret: Stållpes (katso 3187) Stiuf Sonn Leutnant Georg Schultz, som skohlat han honom medh Hugg och slag oskylldigen öfwerfallit); KA mf. ES 1242 (g 29) Helsingin RO 5.11.1706 s. 248 (Conrector Dn: Cladius Schultz opwijste sitt kiöpebreef af den 31 octob: 1706 dess medelst han till handlat sigh Sahl: Handellsman Petter Steens gård), Helsingin RO 10.12.1706 s. 266; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 14.4.1687 (Förekom Rådhman wel:t Jacob Reimers och Insinuerade den 10 Augustij een Reckningh emoth handelssman Hanss Classon Schultz), Helsingin KämnO 23.9.1692 (Hans Claesson kom för Rätta och Beswärade sigh öf:r sin Brooder Erich Claesson ahngående slagzmåhl dhe medh hwar andra hade föröfwat), Helsingin KämnO 28.9.1693 (Handelssmans Hans Claessons Syster Anicka Claes dotters Attest). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 301 (LX); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #271; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 8, 257. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 243, 248; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2624G; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 43.

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Claes Schultz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4474>. Luettu 17.8.2017.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Schultz, Claus [Johannis] Nyl. p. 229 || Besökte skolan i Helsingfors. Skolkollega 1704 och 1705 konrektor der. Död 1710. En Joh. Schult handl. i Åbo (1698).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 301.

Tallenna tiedot muistiin