Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

15.3.1700 Johan Montanus, myöhemmin Montan Johannes Caspari, Viburgensis 4482. * noin 1681. Vht: Leppävirran kappalainen Kasper Montanus (Casparus Matthiæ, † luult. 1690) ja Margareta Eriksdotter Cajanus tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 15.3.1700 [Montanus] Joh. Vib _ 229. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1700. d. 15. Mart. Johannes Montanus. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 1703. — Apulaispappi Leppävirralla (1706), sitten kappalainen (1707). † Leppävirralla 6.12.1741.

Pso: 1:o Anna Margareta Böllia; 2:o 1709 Katarina Poppius († 1767).

Appi: Juvan kirkkoherra Henrik Poppius 2422 (yo 1675, † 1730).

Äidin isä: Sotkamon kirkkoherra Erik Cajanus 541 (yo 1646, † 1691).

Serkku: Savitaipaleen kappalainen Matias Montanus 2540 (yo 1677, † 1738).

Poika: Joroisten kappalainen Henrik Montan 6258 (yo 1736, † 1776).

Poika: Kasper Montan 6259 (yo 1736, † 1777).

Poika: Sulkavan kappalainen Johan Montan 7846 (yo 1755, † 1797).

Vävy: Leppävirran kappalainen Henrik Ekström 6289 (yo 1736, † 1752).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 134b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #323; KA mf. FR 136 (Vol. 5) Kuopion käräjät 9.–11.7.1663 (Kyrkieherdens ifrå Leppäwirda Sokn Her Matthiæ Son H:r Caspar angaf sin Faders förrige Landbo Michel Suihkunen); KA mf. ES 2113 (tt 2) Kuopion käräjät 13.–16.1.1675 s. 42, Kuopion käräjät 21.–23.8.1676 s. 85, 91, 95, Kuopion käräjät 13.–16.1.1679 s. 35, Kuopion käräjät 12.–16.6.1680 s. 122; KA mf. ES 2002–2003 (oo 4) Leppävirran käräjät 4.–7.1.1665 s. 8 (Inspectoren welbetrodde Hindrich Gudrat vpstegh och angaf för Retten att Lendzmannen Velam á Fleck hafuer för honom refererat det H:r Casparus Mathiæ skall hafua för någon tijdh sedan sagt till Velam: Du är een Skelms och Hunsfåtz Lendzman), Leppävirran ylim. käräjät 24.7.1669 s. 145 (förestegh Pastoris wyrdige och wällärde H:r Matthiæ Montani Son Dns: Casparus Mathiæ å Presteboletz wegnar), Leppävirran käräjät 17.–18.1.1670 s. 51, 54, Leppävirran käräjät 27.–28.6.1670 s. 140; KA mf. ES 2004 (oo 5) Leppävirran käräjät 20.–21.1.1673 f. 21 (Oppå Coaudiutorens Wäll:de H:r Casparij Mathiæ anhollande förmantes denne Sochns inbyggiare, att dhe påminna sigh skylldigheet utj Kyrkioherdens rättigheeters afleggiande eenkannerligen att hwar för sigh, effter wanl: ställa honom till fredz för det Kiöt Brödh Lijn och Hampa etc: som honom effter öfligit bruk medh rätta tillkommer), 24v (något missförståndh och oeenigheet), Leppävirran käräjät 14.–15.7.1673 f. 31 (Wyrdigh och wällerde H:r Cassparus Monthanus Föredrogh Retten Huru såssom han uthi 9 Åhrs tijdh effter sin kallelsse till dett Heliga Prediko Embetet sijn siukliga Fadher Vices sustinerat haf:r ... een Laga Attest), Leppävirran käräjät 23.–25.10.1673 f. 1v, Leppävirran käräjät 18.–19.1.1675 f. 19 (Wäl:t Valentin Baltzarson så nu som nestledne Sommar tingh kärde till Vice Pastorem Dn: Casparum Mathiæ Montanum om dess Stiugmoders Fordom Befallningzman Lars Sigfredssons effterlefwerska dygdesamme hustru Margeta Jeremjedotters geldh till Valentins Stiug Swärfader sahl: Laglesaren Knut Knutsson (katso U230) på något Spanmåhl som H:r Caspari Fader ondan een Laga arrest skall af föra låtit), Leppävirran käräjät 22.–23.7.1679 s. 82 (Nembden och Närwarande tingzlagh tillsade Cappelan wellärde H:r Casparo Montano den bygningh som ähr aff Allmogen uthi Befalhl:s Hans Salastes (katso U244) tijdh 1656 upp satt ett styke wägh fron Kyrkian i mehning att Plantera där Säterij, men här till än stådt Ofullkombnadt ... till hans [Inspectoren Jonas Andersson] ankombst allenast tagit ad notam. Vrt. (oo 4) Leppävirran käräjät 20.–21.1.1668 s. 59 Hans Sahles haffuer Anno 1655 låtet Opsettia een bygningh till herskapetz Nytta wedh Leppäwirda), Leppävirran käräjät 19.–20.7.1680 f. 45v, Leppävirran käräjät 6.–7.7.1681 s. 70 (Dett Hemman som H:r Caspar Montanus af Sigfredh Safwolainen sig tillhandlat hafwer, oplystes tridie gångon, då framkom ingen som der på klandradhe), Leppävirran käräjät 21.–22.11.1681 s. 120; KA mf. ES 2004 (oo 6) Leppävirran käräjät 22.–23.1.1686 s. 45, 47 (Wådh Eldh), Leppävirran käräjät 24.–26.1.1687 s. 39 (Wådh Eldh); KA mf. ES 2008 (oo 14) Leppävirran käräjät 16.–17.2.1700 s. 74 (ett Kiöpebreef af d: 26 sidstl: Decemb: hwar utj förmähles huru som Lendzman Samuel Afleck medh sin hustrus Margareta Cajana, sampt des Barns samtycke, har försåldt till H:r Leutnanten [Welb: Christoffer Böllia] dess Börde hemman Kaupilambi af een och een half Skatt m: Räntta); KA mf. ES 2010 (oo 20) Leppävirran käräjät 4.–5.6.1706 s. 111 (Coadjutorn Wällärde H:r Johan Montanus opwiste i Rätten ett Kiöpebref dat: d: 21 nästl:ne Maji des medelst Michell Wåckalain med sin son Hans Michellson försåldt till honom sitt Skattehemman om 1 1/4 Skattm:r i Leppäwirda by emot 100 D:r K:m:t); KA mf. ES 2010 (oo 21) Leppävirran käräjät 18.–19.2.1707 s. 84 (Det Skattehemman som Capellan H:r Johan Montan af Michell Wåckalain i Leppäwirda by kiöpt, oplystes tridie resan), Leppävirran käräjät 26.–27.8.1707 s. 229 (Coadjutoren H:r Johan Montan). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 300 (LX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 45. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 8; H. Walli, Montan-suvuista. Genos 29 (1958) s. 95; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 115.

Päivitetty 17.10.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Montan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4482>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Montanus, Joh. Vib. p. 229 || Vib. 323: 15.3.1700. Kpl i Leppävirta 1709. Död 1741.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 300.

Tallenna tiedot muistiin