Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1.6.1700 Petter Asicanius, myöhemmin Aschanius Petrus, Viburgensis 4492. * noin 1678. Kotoisin Viipurin hiippakunnasta, ilmeisesti Asikainen-sukua. Ylioppilas Turussa 1.6.1700 Asicanus Petr. Viburg _ 230. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1700 d. 1. Jun.] Petrus Asicanius. — Apulaisena Viipurissa ja Pyhtäällä (1704). Puumalan kappalainen 1708 (ei astunut virkaan). Lappeen kappalainen s.v. Mikkelin 1. kappalainen 1711. † Mikkelissä 15.6.1750.

Pso: Margareta Alopaeus († 1764).

Appi: Taipalsaaren sijaiskirkkoherra Samuel Alopaeus 2404 (yo 1675, † 1689).

Veli: rykmentinpastori Henrik Asicanius 4311 (yo 1698).

Poika: Mikkelin kirkkoherra Petter Asicanius, myöh. Aschan 5697 (yo 1729, † 1760).

Poika: Mikkelin kappalainen Georg Asicanius, myöh. Aschan 6824 (yo 1742, † 1760).

Vävy: Sortavalan kappalainen Henrik Passelberg 6249 (yo 1736, † 1768).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 12a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #331; KA mf. ES 1821 (ii 28) Pyhtään käräjät 15.1.1706 s. 30 (Coadjutoren Wyrdigh H:r Petrus Assecani andragande på H: Probsten Ehrewyrdige och Högwäll:de H: Jacob Printz wägnar); KA mf. ES 2010 (oo 22) Puumalan käräjät 14.–15.1.1708 s. 5 (Af hans högwyrdigheet H:r Biskopen Doctor David Lund designatus Sacellanus i Pumala H:r Petrus Aschanius föredrog Rätten, huru som han wähl är hit kommen effter högbem:te H:r Biskopz förordning icke allenast att anträda den genom Capellans Sal: H:r Lars Rosenii 3519 vacante blefne Sacellanien, utan och befrynda sig med däs Styfdotter, på det Enckian med sine små Barn af honom någon hielp och understöd hafwa kunde; Men som högwyrdige H:r Biskopen sedermera funnit rådeligit att giöra der med den förändring, att bem:te Sacellan Aschanius skulle transporteras till Lapstrand, och Sacellanus Lapstrandensis 4201 åter hijt, och jempte Sacellans bestälningen föra directorium öfwer församblingen för Pastoris dher sammastädes swagheet skull; Så anhölt bem:te Aschanius, att detta af H:r Biskopen ärnade ombyte församblingen och närwarande af Tingzlaget proponeras måtte). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 297 (LX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 47 (LX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 46. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 468; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 293; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 82 (Aschan I. Savon suku. Taulu 1); G. Luther ja U. Asikainen, Asikainen – Aschan. Genos 43 (1972) s. 89; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 114, 117; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #168 (1712, mainitaan muuan P. J. Aschan).

Päivitetty 20.3.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Aschanius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4492>. Luettu 4.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Asicanus, Petr... Född 1678. Pvgd 1702 l. 1703. Kpl i S:t Michel 1711. Död 1750.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 47.

Asicanus, Petr. Viburg. p. 230 || Vib. 331: Asicanius, 1.6.1700. Jfr i LVIII: Aschanius, Petr.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 297.

Tallenna tiedot muistiin