Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1700 Johan Lund Johannes Jacobi, Aboensis 4508. Vht: Perniön kirkkoherra, FM Jakob Lund 2256 (yo 1673, † 1697) ja Elisabet Thauvonius. Turun katedraalikoulun oppilas – 12.6.1700 (valed., Johannes Lund). Ylioppilas Turussa kl. 1700 [Lund] Joh. Ab _ 230. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1702 – sl. 1703. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1704 – kl. 1708. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1708 – kl. 1713. — Turun katedraalikoulun ylin kollega 1713. † (1724).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 123a; Esko Karisalmen tiedonanto 18.4.2009 (Mainitaan edesmenneenä kollegana 1724, lähteenä KA mf. ES 3367–3368 (Sääksmäki 3) Tammelan ja Someron käräjät 9.–12.11.1724 f. 396v Ehuruwähl undertecknadt, till följe aff Ven: Consistorii aflåtne skrifwelse af d: 1 Aug: sidstl:ne på alt sätt söökt igenom föreställningar persuadera så wähl Rättens Ledamöter som och närwarande Allmogen if:n Såmero Sochn till een willig afgift af dhen så kalladhe dieckne Ränttan Pro A:o 1713, som hoos dem medelst fiendens hastige invasion i Landet blifwit innestående, och då warande Collegan wedh Cathedral Scholan i Åbo H:r Johan Lund bort tillfalla; förehållandes dem så mycket mehra, som denne Afgift skulle lända bem:te nu afl:ne Collegans Mohr Änckia Pastorskan Madam Elisabeth Tavonia till een stoor hielp och hugnadh, men däremoth Såmero S:ns Inwånare till een ringa Afsaknadh och skadha). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 299 (LX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 191, 243, 244, 286, 295, 350, 375, 376, 468, 481; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 11, 40, 139, 164, 282, 308, 470, 471, 481 (mainitaan eräs Lund, student Thauvoniuksen præceptor), 502, 504; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 14, 59, 129, 149, 234, 257, 334, 350, 351; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 59; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 209 (1698:I), 213 (1700:I). — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2666G(?), 2939G; B. Godenhielm, Det var bröllop hos Johan Jacobsson Lund, inte Lind. Uppsatser VIII (1987) s. 122.

Päivitetty 23.4.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4508>. Luettu 6.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lund, Joh. [Jacobi] Ab. p. 230 || Hans far p. 110 (enl. prot. 13.2.1713). Stipendiat 1702–13. Nämd i prot. 1.12.1708 vid sin discipel Gabr. Thauvonii (p. 254) excess.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 299.

Tallenna tiedot muistiin