Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1700 lukkari Gabriel Hemmelin Gabriel Gustavi, Australis 4523. Vht: Halikon kappalainen Gustaf Hemelinus 1760 (yo 1665, † 1692) ja Elisabet Reuther. Ylioppilas Turussa sl. 1700 [Hemmelinus] Carol.‹¿› Gustavi Austr _ 232. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 25.11.1704. — Halikon lukkari 1698–1704. Apulaispappi Halikossa 1704. Porin läänin jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja 1713. Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin rykmentinpastori 1715. Mukana Norjan sotaretkellä, kuoli paluumatkalla. † 1719.

Pso: noin 1703 Katarina Boman.

Appi: Nauvon kirkkoherra Bertil Boraeus, myöh. Boman 1368 (yo 1659/60, † 1691).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 85a; KA valtakunnanregistratuura 25.2.1717 f. 37 (Confirmationer för innanskrefne Officerare under Åbo och Biörneborgs Lähns Regemente ... Reg:tz Prästen Gabriel Hemelin d. 16 Mars 1715 af Gen. Maj. Armfeldt); KA mf. ES 1756 (cc 27) Halikon ja Uskelan käräjät 4.–5.5.1700 s. 137, (cc 29) Kemiön käräjät 16.–18.10.1702 f. 132v; KA mf. ES 1757 (cc 33) Halikon ja Uskelan käräjät 9.–10.10.1705 s. 301 (Coadjutor H:r Gabriel Hemelin, berättade huru såsom uti det instrument som wijd des minorennitet 1693 d: 24 Maij är uprättat af underskrefwen, öfwer des Sahl: Faders fordom Caplanens i Hallicko Sochn H:r Gustavi Hemelini qwarlåtenskap, ibland andre husen som på Kyrkiebackan af des Sahl: Fader blifwit upbygde äro ...); KA mf. ES 1851 (kk 20) Nauvon käräjät 26.–27.1.1703 f. 19; KA mf. ES 1851 (kk 21) Nauvon käräjät 15.–16.2.1704 f. 27 (Leutnantskan Dygdesamme Matrona Christina Thauvonia på Wexlax ... sin Måg Studios: Gabriel Hemmelin); KA mf. ES 1854 (kk 27) Nauvon käräjät 8.–9.2.1709 f. 123 (Det kärde Coadjutoren Ehrewyrdige H:r Gabriel Hemelin å sin Swärmoders framl:ne Lieut:ns Sahl: Robert Hyms Enckias Christina Thauvonias wägnar till Enckian Merta Pehrsd:r Hym, som är Sahl: Lieut:ns Syster). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 293 (LIX), 304 (LXI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 108 (29.11.1700, Gabriel Hemmelinus lofwade bättra sig uti sina studier); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 147 #339. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 422; V. J. Kallio, Halikon historia (1930) s. 157; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 150; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7188 (leski).

Päivitetty 2.9.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Hemmelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4523>. Luettu 7.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hemmelinus, Carol. Gustavi Austr. p. 232 || Hans bror i LIX.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 304.

Hemmelinus, Gabr. Austr. F. – Nämd i prot. 29.11.1700 att mycket lat, men lofvat bättring. Sockneadjunkt i Halikko 1708. Regementsprest. Död på hemresan från Norige 1719. Hans far p. 85.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 293.

Tallenna tiedot muistiin