Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1644/45 Petter Wanaeus Petrus Jacobi, Satacundensis 453. Vht: Oriveden kappalainen Jakob (Jacobus Petri, † ennen 1635) ja Katarina Mårtensdotter Stiernkors tämän 1. avioliitossa (pso 2:o ~1644 ratsumestari Erik Mårtensson Ulf i Finland, † 1664). Ylioppilas Turussa 1644/45 Wanæus Petr. Jacobi Sat. _ 24. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1644/45] Petrus Jacobi Wanæus. | Desig. Con-Rector Biorneburg. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1652 – sl. 1653. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1654 – sl. 1655. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1657 – sl. 1658. Respondentti 8.6.1661 pro gradu, pr. Petter Bergius 4. FM 11.6.1661. — Porin triviaalikoulun konrehtori noin 1665 (ei astunut virkaan). † 1665...1667.

Serkku: Perniön kappalainen Pehr Voitelanus, myöh. Wanaeus 1175 (yo 1656/57, † 1691).

Serkku: Oriveden kappalainen Johan Wanaeus 1822 (yo 1665/66, † 1718).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 206b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #31; DI Antti Lehtosen tiedonanto 26.9.2005 (Petter Wanaeus mainitaan kuolleena Oriveden käräjillä 25.–26.6.1667 f. 1064v); KA mf. ES 1963 (nn 4) Kangasalan käräjät 27.–28.10.1645 f. 213v (framledne her Jacobs, fordom Cappellans her i Oriwäsi, Swär Mors hustru Anna Persdåtters till Hollma, bewijss, Dat: den 20 Augusti A:o 1644, deruthinnan i lijka måtto görande H:r Johannem [Cappellanen j Orjwesj her Johannes Petri] mehtigh at förestå sin brors förbe:te Sal: her Jacobs Öfwermagj barns ahnpart så wijdt deres Fädernes fasta arff i Suomasema widhkommer, in till dess dee sielfwe sin laga ålder framdeles hinna kunna); KA mf. ES 2001 (nn 62) Oriveden käräjät 25.–26.6.1667 f. 1064v (Företrädde Befallningzmanses Sal: Lars Jonnssons Erfwingars fullmehtig Do:nus Christopherus Henrici 1688, och framtedde Sal: Mag: Petri Vanæi Obligation, Daterat Abo denn 14 Julij 1661 hwar medh han tillståår sig haffua till låhns tagitt 474 Dal: 8 ö: Kopp: m: Och der hoos förplichtat effter tu åhrs förlåp, samma förstreckte pening:r at betalla, Huilka pening:r fullmechtigenn nu aff hans moder Wälb:ne Frw Chatarina Stiernkors fordradhe, som skulle hon något effter honom Erfft och hans effter blefne sacker emot tagitt, på det Erfuingerne kunde till sitt igen komma, der emot swaradhe hennes Son, Wälb: Mårtenn Ulff, at hans Modher icke det ringaste haffuer, aff hans egendoomb possession uthan mehra hafft adt fordra, som hans Sal: Fader Wälb: Erich Morthenssonn Ulff honom till 100 D: K:m:z wärdhe försträkt). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 240; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 27 (V); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 6 (V); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 312, 315, 362, 437, 471, 526, 556, 592, 595, 596; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 12, 31, 109; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 535 (18.7.1661, M. Petrus Waneus giorde en profpredikan; fanss god i swänska språkett, siunger och ostraffeligen. Assess. Krokius tillsade honom frij förtäringh till Stocholm; säger är bäst han blifr ordinerat, ty han tagz till prof); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 173 (5.7.1665); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #31. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #247G, 248R, 2039G, 2071G, 2081G, 2682G, 3920G; L. Kurtén, Kring Orivesisläkten Wanaeus. Genos 41 (1970) s. 64; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #251, 628R, 667, 802, 1039, 1347, 1528, 1529, 1906G, 2527G, 2861, 4290, 4291.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 6.2.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Wanaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=453>. Luettu 5.7.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wanaeus, Petr... Predikade prof i Åbo 7.1661.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 6.

Wanæus, Petr. Jacobi Sat. p. 24 || Sat. 31: designatus conrector Björneburg.[?]. – Styfson till ryttmästaren Er. Ulf af Kägra i Tenala. Långliggare vid akademin, deltog i kroglif, agerade komedier o. s. v. Stipendiat 1652–58. Respondens 7.6.1661 u. P. Bergius. – Skrift, se Elmgr. 1, 60.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 27.

Tallenna tiedot muistiin