Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1644/45 Joakim Birkman Joachimus Sigfridi, Birckalensis 454. Vht: Pirkkalan kappalainen Sigfrid (Sigfridus Olai, † luult. 1644) ja Gertrud Jakobsdotter. Ylioppilas Turussa 1644/45. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1644/45] Joachimus Sigfridi Birckalensis. — Apulaispappi Pirkkalassa, sitten kappalainen 1657. † Pirkkalassa 1671.

Pso: Sofia.

Veli: Henrik Birkman 233 (yo 1641/42).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #32; KA mf. ES 2000 (nn 62) Pirkkalan käräjät 8.–9.2.1658 f. 297 (huru såsom hans Caplan Joachimus Sigfridj hafwer Uthj all som störste Kijff och Trätha medh honom sig stält och Uthj Oroligheet Lefwat, katso 1513); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 27.–30.9.1670 f. 262 (Företrädde Arendatoren Elias Bertram, och på sin broders Hinrich Bertrams wägna, Tilkänna giffuandes, det han effter Höga öfwerheetens tillåtelse håller Rustienst för Cappelans H:r Jochims och hans broders Sigfredh Sigfredsons hemman i Birkahlaby ... wådheeldh); KA mf. ES 1965 (nn 7) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 23.–25.8.1686 s. 209 (Gabriel Michellson ifrån Ania och Wesilax Sochn, hwilken hafwer Capellanens i Birkala sahl: H:r Jochims dotter Elisabet till hustru, katso 8921). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 25 (V); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 19–20, 36 (D. Joach. är saligh past. son), 115, 117, 121, 124; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 267, 379, 397; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #32. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 256, 257; R. Sumelius, Birkman i Birkala. Genos 16 (1945) s. 124.

Päivitetty 15.1.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Joakim Birkman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=454>. Luettu 7.7.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

[Birkman], Joachimus Sigfridi Birckalensis. Sat. 32 || Son af kpl i Birkala. Kpl der 1657. Död 1671.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 25.

Tallenna tiedot muistiin