Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1700 Arvid Rosaeus nuorempi Arvidus Arvidi, Nylandus 4554. * noin 1683. Vht: Pyhtään kappalainen Arvid Rosaeus 1313 (yo 1659, † 1684) ja Katarina Elisabet Lindormi tämän 1. avioliitossa. Helsingin triviaalikoulun oppilas 23.2.1695. Ylioppilas Turussa sl. 1700 [Rosæus] Arvid [Arvidi Nyl _ 234]. — Pyhtään kappalainen (1705). † Pyhtäällä 19.5.1722.

Pso: (jo 1708) Brita Zelakovski tämän 1. avioliitossa († 1725).

Pson seur. aviomies: rykmentinkirjuri Johan Hirn 4960 (yo 1707, † 1760).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 162b; KA mf. ES 1821 (ii 30) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 7.–10.5.1722 f. 45v, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 26.–27.9.1722 f. 129 (Dett hade fuller Fru Probstinnan Maria Håppenstång (katso 2549) låtit till detta Tingh instämma Sahl: Cappellanens Arfwedh Rosæi Enckia Madam Brita Zelachoufschij, att giöra sig redo och Räckning för någon qwarlåtenskap som warit wed des S: Mans Rosæij tillträdande på Rusthållet Nääsby uthij Pyttis S:n), 136 (Capiteinskan Wälb:e Fruu Sophia Catharina von Jackenholtz [von Hakenholtz] tilltalte Madam Brita Zelachousky angående någon Egendom som hon på des Sahl: Mans Capiteins Wilhelm Von Segerbrukz [Hans Wilhelm von Saarbrücken] Boställs Hemman i Kongsböle och Pyttis S:n efter sig wed flychtandet för Fienden Ryssen, qwarlembnat, och bem:te Zalachofskis Sahl: Man Fordom Cappellanen Arvid Rosæus skall under dett Ryska öfwerwälldet, låtit alltsammans derifrån afföra). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 307 (LXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 47 (LXI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #274; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 6. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 202; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 126.

Päivitetty 14.11.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Rosaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4554>. Luettu 1.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rosæus, Arvid. Arvidi Nyl. p. 234 || Föregåendes bror. Kpl i Pyttis? Jfr p. 60.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 307.

Rosaeus, Arv... Hans far i XIX. Jämte sina bröder Nic. & Henr. skolaris i H:fors 1695, dimitterade 1698. Kpl i Pyttis 1711–12, † 1722 gml 39 år.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 47.

Tallenna tiedot muistiin