Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1701 Lambert Gavelius, myöhemmin Gavell Lambertus Eliæ, Ostrobotniensis 4594. Vht: pietarsaarelainen kauppias, sittemmin Kristiinankaupungin pormestari ja postimestari Elias Eliasson Gavelius († 1722) ja hänen 2. puolisonsa Cecilia Lambertsdotter Gorick. Ylioppilas Turussa kl. 1701 Gavelius Lambert Eiæ‹!› Ostrob _ 238. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1701] Lambertus Eliæ Gavelius. — (Vänrikki Viipurissa?). Raatimies Kristiinankaupungissa. Pakeni sotaa Ruotsiin (1716). Elossa 1719.

Pso: N.N. († 1748).

Serkku: lääninsihteeri Petter Gavelius 2674 (yo 1678, † 1692).

Veli: Koivulahden kappalainen Petter Gavelius 4948 (yo 1706, † 1728).

Lanko: Teuvan kappalainen Simon Carlander U431 († ~1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 70b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #501; KA valtakunnanregistratuura 15.7.1719 f. 127 (Inrikes civilexpeditionen, Till Kongl:e Cammar Collegium ang:de Rådmannens Lambert Gavelii underdånige ansökning uppå Magistratens i Christinæ Stads wägnar om Kiällarefrihet); KA mf. ES 1928 (mm 21) Ulvilan käräjät 4.–5.6.1691 s. 244 (Ränttmästaren i Österbottn Wälbet:de Niels Bergudd, förmedelst dess skrifwelsse aff 13 Maij sidstl:e till Underskrefwen gif:r tillkiänna dett Borgmästaren i Christina Wälbet:de Elias Gavelius, hafwer sigh tilhandlat twenne Ryttare hemman i Inderööby här i Sochnen, jempte der till hörige Inventarier utaf Kgl: Ammiralitetz Secreteraren Wälb:ne H:r Johan Adlerström 2309 emot fiortonhundrade dal:r K:rm:t); KA mf. ES 2093 (ss 31) Närpiön käräjät 19.–21.8.1709 s. 517 (Mons: Lambert Gawelius befullmechtigad utaf Swågren Wilhelm Thun); KA mf. ES 2094 (ss 33) Närpiön käräjät 11.–13.2.1711 s. 75 (Rådmannen Wilhelm Tuun ifrån Christina); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 8.2.1692 s. 3 (Än oplystes första gångon Sahl: Rådmans Philip Eekmans för 63 D:r 16 ö: K:rm:t försålde gård och grund här i Staden, til Bårgmäst:n uthi Christinæ Stadh wälbet:de Elias Gavelius, som dess [Eekmans] Swärssons Jöran Mattzons Rachkis uthgifne Kiöpebreff af den 8 sidstl: Januarj förmäler). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 304 (LXI); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #501. — L. Nyholm, Österbottniska nationens matrikel I, tillägg och rättelser. Genos 59 (1988) s. 63; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3646 (1715), 4761 (1716, Lambert Gavell, Rådman), 5288 (1720), 5290 (1720); L. Nyholm, Befolkningen i Jakobstad 1653–1714. SSJ 51 (1996) #44.

Päivitetty 13.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lambert Gavell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4594>. Luettu 5.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Gavelius, Lambert. Eliae Ostrob. p. 238 || Ob. 501: 1701. Son af Elias Gavelius kommissarie i Svea hofrätt, sist assessor i exekutionskommissionen, adlad jemte sin bror Nic. Gavelius (se i XLIX) 1708: Adelstjerna († 1726). Död innan fadren adlades?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 304.

Tallenna tiedot muistiin