Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1702 Matias Krook Matthias Matthiæ, Lemoensis 4655. Vht: Lemun Toijolan ratsutilallinen, vouti ja kirkonisäntä Matts Henriksson († 1691) ja Ingeborg Svensdotter Hästesko tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 17.10.1698 (in cl. I colleg., Matthias Matthiae Krook Lemoëns.). Ylioppilas Turussa kl. 1702 [Krook] Matth. Matthiæ Lemo _ 243. Boreaalisen osakunnan jäsen 31.1.1702 Matthias Krook d: 31 Janu: | 1702 | demersus rupta glacie 1709. † hukkui teologian ylioppilaana heikoilla jäillä 12.1709. ‡ Lemussa 26.6.1710.

Isäpuoli: turkulainen tullikirjuri Jakob Florinus, myöh. Blom 1538 (yo 1662, † 1731).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 108b; HYK ms., Bor. osak. matr. #259; KA mf. ES 1851 (kk 21) Mynämäen ja Lemun käräjät 4.–6.2.1704 f. 20 (Fändrichens Sahl: Peter Nordströms Enkia dygdesamme Matrona Maria Krook jempte des befullmechtigade Broder Häradz Skrifwaren Johan Krook); KA mf. ES 1852 (kk 23) Mynämäen ja Lemun käräjät 16.–17.10.1705 f. 27v (Studenten D:i Mathiæ Krooks klagan emooth Giestgifwaren i Mijas och Lehmo Sochn Johan Andersson och des Broder Simon Ang:de Slagzmåhl); KA mf. ES 1852 (kk 24) Mynämäen ja Lemun käräjät 19.–21.2.1706 f. 25 (Lieutnanten Wälb:ne Claes Munck berättade sig till detta Ting låtit ... citera Häradzskrifwaren Wälbet:de Johan Krook ... Studenten Mathias Krook förklarade sin Broder Häradzskrifwaren eij haft communication af denna Stämbning); KA mf. ES 1853 (kk 25) Mynämäen ja Lemun käräjät 16.–18.9.1707 f. 205 (klagan emoot Enckian dygderijke Maria Krook ... Studenten Dns. Mathias Krook efter oppwijst Fullmacht af d: 9: huijus swarade att hans Syster hade), 229; KA mf. ES 1853 (kk 26) Mynämäen ja Lemun käräjät 2.–5.3.1708 f. 61v (Det androg Studenten S:r Mathias Krook huru som Johan Andersson i Mijas hwilcken till sin dödedag hafft des tillhåld hoos Krookens Syster Marja Krook i Säppälä skall på sitt yttersta testamenterat till henne all des egendomb och uthestående gield), Mynämäen ja Lemun käräjät 12.–14.10.1708 f. 263 (Stud:s D:ns Mathias Krook oppwijste uti Rätten sin Stiuffaders Arrendatorens Wälbet:de Jacob Blooms Specification på den Booskap som han Åhr 1704), 291 (Arrendatoren Jacob Bloom ... Arrendatorens Stiuffsson Studenten Mathias Krook); KA mf. ES 1854 (kk 27) Mynämäen ja Lemun käräjät 15.–18.1.1709 f. 14 (Studenten Dn: Mathias Krook kärde till Agneta Mattzd:r i Toijola för det hon öfwerfallit honom medh oqwädens Ordh och kallat honom Käringars beslåare, eller som orden på finska lydde, Ämmen Kängitäiä), 28v, Mynämäen ja Lemun käräjät 3.–5.5.1709 f. 148; KA mf. ES 1855 (kk 31) Mynämäen ja Lemun käräjät 27.–28.2.1711 s. 35 (Sergeantskan Hustru Maria Krook). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 311 (LXII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 467; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 160 (30.3.1711, qwinnan Maria Johansdotter ... a:o 1709 råkat falla i lönskeläger med Studenten Matthias Krok, hwilken näst för juhlehögtiden af förbem:te åhr drunknat); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 50.

Päivitetty 15.12.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Krook. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4655>. Luettu 19.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Krook, Matth. Matthiae Lemo. p. 243 || Bor. 259: 31.1.1702; demersus rupta glacie. Hans far p. 108? I prot. 31.8.1708, 30.3.1711 angifven.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 311.

Tallenna tiedot muistiin