Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

6.2.1702 Salomon Stichaeus Salomon Johannis, Viburgensis 4656. * 14.9.1684. Vht: Mäntsälän kirkkoherra Johan Stichaeus 1834 (yo 1665/66, † 1705) ja Kristina Lupaeus. Helsingin triviaalikoulun oppilas 7.2.1694 – 16.12.1701 (testim. munit. Aboam). Ylioppilas Turussa 6.2.1702 Stichæus Salom. Vib _ 243. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1702] d. 6. Febr. Salomon Stichaeus. Vib. — Hauhon kappalainen 1705. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin 2. pataljoonansaarnaaja 1716, ero 1719. Palasi Hauhon kappalaiseksi 1722. Jämsän kirkkoherra 1737. † Jämsässä 3.6.1740.

Pso: 1706 Elisabet Gååsman († 1755).

Appi: Hauhon kirkkoherra Johan Gååsman 2651 (yo 1678, † 1709).

Poika: lääninsihteeri, laamanni Salomon Stichaeus, myöh. Cederwald 6007 (yo 1733, † 1790).

Poika: Karl Fredrik Stichaeus 6676 (yo 1740).

Poika: pataljoonansaarnaaja Petter August Stichaeus 6811 (yo 1741/42, † 1750).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 183a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #364; KA valtakunnanregistratuura 30.9.1719 f. 346 (Krigsexpeditionen, Afskeder för nedannämde af Tawastehus Lähns Regimente ... Bataill. Präst Salomon Stichæus), 25.3.1720 f. 237 (Krigsexpeditionen, Till Stats Contoiret att anordna ett halfft åhrs löhn till 2:ne Offficerare och en bataillons präst under Gen. Maj. Maijdells Regem:te ... Lieut:n Jonas Bäckman, Fendrichen Jonas Slotman och Bataillons Prästen Salomon Stichæus); KA mf. ES 1727 (bb 25) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 3.–4.3.1705 f. 28 (Af Studenten D:no Salomone Stichæo inlades i Rätten en Skrifft, Opsatt till dhet högwyrdige Domb Capitlet, under åthskillige Ståndpersoners och Åboers Nampn af denne Hauho och Tulos Församblinghar, dessmedelst dhe enhälligt Vocerat och kallat honom Stichæum till Succession af Cappellans tiensten härsammastädes, effter framl:ne H:r Andream Herkepæum; Anhållandes dhet närwarande Tingzlagh måtte här öfwer afhöras), 34; KA mf. ES 1265 (g 113) Helsingin KämnO 12.7.1704 s. 105 (Rådhman Torsten Burgman inkom för Rätta och föredrogh att Studiosen Salomon Stickeus och diecknen Erich Jundelijn skolat d: 7 hujus kl:n 9 På Qwällen icke allenast öf:rfallit hans Fålck som bleckdt klädher i hans Broders Hans Burgmans Trägårdh medh Steen kastande uthan ock Fyra st: Fönster widh samma tillfälle styckat, och sönderslagit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 313 (LXII); R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 5, 31, 254; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 51. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 157, 314; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 67 (von Cederwald Tab. 1); R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 156; Å. Backström, Segersvärd. SSV 39 (1969–70) s. 108; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 95; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #4946 (1716).

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Salomon Stichaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4656>. Luettu 16.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Stichæus, Salom. Vib. p. 243 || Vib. 364: 6.2.1702. Hans far p. 87. Född 14.9.1684. Kpl i Hauho 1705. På flykten 1713. Bataljonspred. vid T:hus läns infanteri 1716. Åter till sin tjenst 1722. Kh i Jämsä 1737. Död 27.5.1740.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 313.

Tallenna tiedot muistiin