Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1702 Johan Solinius Johannes Matthiæ, Aboensis 4680. * noin 1682. Vht: Turun kappalainen Matias Solinius 2949 (yo (1681), † 1691) ja Brita Sandelinus tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas – 23.6.1702 (Soc. Acad. ded., Johannes Matthiae Solinius). Ylioppilas Turussa kl. 1702 Solinius Joh. Matthiæ Abo: _ 244. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 21.7.1705. — Apulaispappi Lemlandissa 1705. Kumlingen Brändön kappalaisen apulainen s.v., vt. kappalainen 1706. Kumlingen kirkkoherran apulainen 1709. Maarian pitäjänapulainen 1711. Raision kappalainen 1713, ero 1759. † Raisiossa 24.4.1761.

Pso: 1707 Elisabet Portulinus († 1761).

Appi: Brändön ent. kappalainen Per Portulinus 1159 (yo 1656/57, † 1715).

Poika: Pyhämaan kirkkoherra Henrik Solinus, myöh. Solin 5605 (yo 1728, † 1781).

Pojanpoika: apulaispappi Fredrik Solinius 10637 (yo 1791, † 1809).

Vävy: ent. pappismies Henrik Hortenius, myöh. Hortén 6028 (yo 1733, † 1775).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 177a; KA mf. ES 3239 (Åland 13) Kumlingen ja Brändön käräjät 1.–3.9.1706 s. 822 (Adjunctus ministerii H:r Johan Solinius anhölt på drengens Erich Jacobssons wägnar); KA mf. ES 3240 (Åland 14) Kumlingen ja Brändön käräjät 30.–31.8.1707 s. 489 (Cappellanen widh Brändöö wyrdige och wähllärde H:r Johan Solinius föredrog Rätten huru såssom en Badstuga medh 5 Span Korn widh Cappelahns hemmanet i Kåskenpä för 2 åhr sedan genom en häfftig och oförmodelig wådh Eldh aska lagtz ... anhållandes om någon Brandstodzhielp), Kumlingen ja Brändön käräjät 27.–28.2.1708 s. 287, 290 (Capellanen widh Brändöö Cappellgieldh Wyrdige och Wähllärde H:r Johan Solinius), Kumlingen ja Brändön käräjät 3.–4.9.1708 s. 441 (Framkommo åter Hindrich Thomasson från Brändöö och Adjunctus Ministerii H:r Johan Solinius ang:de den widh sidste Ting omtwistade hästen); KA mf. ES 3240 (Åland 15) Kumlingen ja Brändön käräjät 25.–26.2.1709 s. 220 (Medhhielparen H:r Johan Solinius anhölt att såssom han blifwit förorsakadh widh Kåskenpä Cappellahns bohl, giöra någon Omkostnadh ... att dhe måtte honom sådant refundera). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 313 (LXII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 32, 115; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 16; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 59; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 147 #354; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 213 (1700:I), 215 (1701:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 115 (Johannes Selinius), 124; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 23 (Johan Salinius); A. M. Tallgren, Maarian pitäjän paimenmuisto 1500- ja 1600-luvuilla. HArk 44 (1938) s. 58; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #657D, 3383G; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 184, 191; F. Nyberg (förord och bearb.), Stefan Löfvings dagbok 1689–1720 (1986) s. 57 (1715, "... berättade, det Reso och Marie präster sinsemellan talt, att om den förbannade Löfvingen skulle hit komma, jag ville sannerligen låta gripa honom").

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 30.11.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Solinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4680>. Luettu 23.9.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Solinius, Joh. Matthiae Abo. p. 244 || Son af kpl i Åbo Matth. Solinius († 1691). Pvgd 1705 till pastorsadjunkt i Lemland. Sockneadjunkt i Marie 1711. Kpl i Reso 1713. Tog afsked 1759.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 313.

Tallenna tiedot muistiin