Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

11.3.1703 Lars Johan Malm, aateloituna 1719 Ehrenmalm Laurentius Johannes Laurentii, Neoviensis 4717. * Viipurissa 14.6.1688. Vht: Suomen ylisotakomissaari Lars Larsson Malm († 1714) ja Helena Axelsdotter Lilliegren. Ylioppilas Turussa 11.3.1703 [Malm] Laur. Joh. Neoviens. Ehrenmalm _ [247]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1703 d. 11. Mart.] Laurentius Johannes Malm. Neov. Consiliarus supr. Dicast. regii Aboëns. | nob. Ehrenmalm 1720. Praefectus (Landsh.) in Åbo 1747. Oraatio 27.4.1707. Turun hovioikeuden auskultantti 1707. — Kuninkaallisen tykistörykmentin Suomen tykistön sotatuomari 1708. Joutui sotavangiksi Viipurissa 1710, osti itsensä vapaaksi 1712 ja tuli Tukholmaan 1714. Yksityissihteeri valtaneuvos Arvid Bernhard Hornin luona s.v. Turun hovioikeuden sihteeri 1717, asessori 1718, hovioikeudenneuvos 1728. Aateloitu 1719. Pohjois-Suomen laamannikunnan laamanni 1736. Sotapakolaisena Ruotsiin 1742, revisiosihteeri siellä s.v. Turun ja Porin läänin vt. maaherra 1744, maaherra 1747, ero 1749. Omisti Sauvon Saustilan. Valtiopäivämies 1723, 1726–27, 1740–41, 1742–43 ja 1746–47. † Turussa (ruots. seurak.) 21.9.1771.

Pso: 1717 Elisabet Åkerhielm tämän 2. avioliitossa († 1748).

Eno: Pohjois-Suomen laamanni Simon Lilliegren 3423 (yo 1687, † 1736).

Veli: hovioikeudenneuvos Georg Malm 4718 (yo 1703, † 1740).

Poika: Tukholman linnaoikeuden notaari Arvid Ehrenmalm 6215 (yo 1735, † 1745).

Poika: Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvos, everstiluutnantti Georg Ehrenmalm 6216 (yo 1735, † 1807).

Poika: upseeri Lars Johan Ehrenmalm 6217 (yo 1735, † 1748).

Poika: hovioikeudenneuvos Samuel Magnus Ehrenmalm 7046 (yo 1744, † 1814).

Pojanpoika: majuri Johan Georg Ehrenmalm 9280 (yo 1774/75, † 1808).

Lanko: kihlakunnantuomari Johan Wargentin 4180 (yo 1695, † 1738).

Lanko: lääninkamreeri Otto Vilhelm Quensel 4294 (yo 1697/98, † 1765).

Lanko: valtaneuvos, vapaaherra Samuel Åkerhielm 4426 (yo 1699, † 1768).

Lanko: kihlakunnantuomari Magnus Nordstedt 4557 (yo 1700, † 1730).

Vävy: lääninsihteeri, laamanni Salomon Stichaeus, myöh. Cederwald 6007 (yo 1733, † 1790).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 125a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #377; RA Civila Meritlistor 1729–1740 vol. 1 (KA mf. FR 134); KA valtakunnanregistratuura 11.7.1717 f. 174 (Fullmacht för Lars Johan Malm att wara Secreterare i Åbo Hofrätt), 6.9.1718 f. 720 (Assessors Fullmakt för Secret. Malm), 23.11.1719 f. 201 (Inrikes civilexpeditionen, Skiöldebref för Assessoren i Åbo Hofrätt Johan Ehrenmalm ... en blå skiöld, i hwilken är et berg af gull, öfwerst i Skiölden är en Echaeut [schackbräde] Chef af silfwer och swarta rutor; Ofwan på skiölden står en öpen Tornerhielm utur hwilken upstiga fyra Strussfiedrar, de bägge högre med Gull och blått hwar om annan fördelte och de bägge wänstre af Silfwer och swart, Crantzen ofh löfwärket är af gull, silfwer, blått och swart); KA mf. ES 1878 (kkk 3) Tuutarin käräjät 23.–27.8.1687 f. 142v (Commiss: och Arrendatoren welb:de Joh: Hindrichson Kårss (katso 4315) trädde för Rätten, berättandes H: Doct: Johan Reuter (katso 2592), rätt nu hafwa sagdt, dess Swåger Befallningzman Wälb:de Lars Mallm /: såssom Absens :/ då han i sidstens reest till Narven, tagit derföre Hindrich Hodoka medh sigh på resan, på det han i alla krogar och i Narven skulle hafwa tillfälle, Doct:s goda nampn att disfamera och illa uthtyda); KA mf. ES 1878 (kkk 6) Kuivaisin, Kelton ja Spasskin käräjät 16.–21.3.1691 s. 81 (För detta Cronones Befallningzman och nu Ränttmest:n Wälb:de Lars Malm); KA mf. ES 1880 (kkk 15) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 30.9.–17.10.1699 s. 689 (Räntemästaren i Nyen Wählbet:de Lars Malm kom tillstädes för Cronogodzet Koiwukylä, som han Arrendewijs innehafwer); KA mf. ES 1813 (hh 20) Kupanitsan ja Moloskovitsan käräjät 3.–6.4.1703 s. 129 (Räntmestaren sampt Rådmannen i Nyen Ehreborne och Höghwählachtadt Lars Malm). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 318 (LXIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 475 (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 88 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 469 #494 (14.5.1707); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 52. — B. A. Ennes, Biographiska Minnen af Konung Carl XII:s Krigare samt Andre Embetsmän I (1818) s. 409; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 229; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 454 (Ehrenmalm Tab. 1); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 267 (Ehrenmalm Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #525D, 682D, 1361D, 1550D, 1562D, 2402D, 3464D; H. Holmberg, Suomen laamannikunnat ja laamannit. THArk 16 (1963) s. 122; Släktbok, Ny följd II. SSLS 412 (utg. I. Lundén Cronström et al., 1965–77) sp. 97 (Malm-Ehrenmalm Tab. 2); A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 179; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5166 (1720); Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 462.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Johan Ehrenmalm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4717>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Malm [Ehrenmalm], Laur. Joh[annes] Neoviens. p. 247 || Vib. 377: 11.3.1703. Son af öfverkrigskommissarien i Finland Lars Malm († 1714). Född (i Viborg?) 1688. Höll 27.4.1707 en Sermo panegyricus i anledn. af Altrantstadska freden mellan Karl XII och Fredr. August, i Åbo s. å. Auditör vid artilleriet i Finland 1708. Vid Viborgs eröfring fången 1710, befriade sig 1712, kom efter många äfventyr till Stockholm 1714. Handsekreterare hos riksrådet gr. Arv. Bernh. Horn. Sekreterare i Åbo hofrätt 1717. Assessor der 1718. Adlad 1720: Ehrenmalm. Hofrättsråd 1728. Lagman i Norrfinne lagsaga 1736. Deltog i riksdagen i Stockholm 1741. Flyktade under kriget till Sverige 1742. Revisionssekreterare s. å. Vicelandsh. i Åbo och Björneborgs län 1744, ordinarie 1747. Afsked 1749. Död 1774. Skrifter och betänkanden (bl. a. en under fångenskapen uppsatt vidl. Beskrifning om Ryssland; Memorial ang. Finlands uppkomst m. m.), se Åbo Hofr. Hist. p. 287 ff. 556 f.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 318.

Tallenna tiedot muistiin