Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1703 Henrik Strandman Henricus Johannis?, Borealis 4726. Vht mahd.: raumalainen räätäli, raatimies Johan Henriksson Strandman († 1699) ja Maria Nilsdotter Bursman. Ylioppilas Turussa kl. 1703 [Strandman] Henr. Bor. _ 248. Boreaalisen osakunnan jäsen 17.4.1703 1703 Henricus Strandman d: 17 Apr. 1703 | Sacell. in ‹Sana Urdiala on yliviivattu ja sen päälle on kirjoitettu Wichtis.› | 1727 mortuus. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 26.5.1707. — Uudenkaupungin pedagogin apulainen, apulaispappi siellä 1707. Taivassalon pitäjänapulainen 1713, kappalainen 1714, vt. kirkkoherra isonvihan aikana (1719). Pyhäjärven Ul. kappalainen 1722. ‡ Pyhäjärvellä Ul. 15.5.1726.

Pso: 1709 Helena Corelius tämän 1. avioliitossa († 1758).

Pson seur. aviomies: Pyhäjärven Ul. kappalainen Johan Schytterus 5121 (yo 1709/10, † 1758).

Serkku(?): Söderby-Karlin kirkkoherra, FM Johan Bursman 4672 (yo 1702, † 1726).

Poika: Kirkkonummen pitäjänapulainen Henrik Strandman 6034 (yo 1733, † 1757).

Poika: Vihdin pitäjänapulainen Karl Strandman 6778 (yo 1741, † 1782).

Veljenpoika: Ristiinan kappalainen Johan Strandman 5488 (yo 1725, † 1745).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 184b; HYK ms., Bor. osak. matr. #266; TMA Uudenkaupungin yhteislyseon arkisto, Oppilasmatrikkeli 1799–1855 s. 2; KA mf. ES 1721 (bb 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 28.–29.11.1679 f. 51v (Frw Öfuerst Leutnanskans [Welb: Frw Magdalena Duc] Fulmehtige Johan Stranman), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 14.–15.2.1680 f. 2v (öfwerste leutnamptens welb: Tousient Scarpentiers fullmehtige Johan Stranman); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 3.4.1682 (Johan Henrichsson Skräddare aflade sin Borgare Eedh, effter samma Form och Sätt, och ähre hans Cautionister, Isach Jönsson och Claes Madtzson), Rauman RO 6.3.1686 (Skreddaren M:r Johan Strandman), Rauman RO 31.7.1686; KA mf. ES 1396 (r 3c) Rauman RO 2.4.1687 (Skreddaren Johan Strandman ... Sal: Nills Erichssons (katso 4672) Mågh), Rauman RO 16.4.1687 (Skreddaren Johan Strandmans hustro Maria Nilsd:r bewilliades nu benckruum i Kyrckian och dhen benck som Lit. J. står på, emedan hennes Sal: Mohr icke allenast hafft dher sitt rum, uthan och han Strandman derföre nu betalt 2 D:r Kopp: m:t till Kyrckian); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 17.3.1690 (Såsom Rådmannen Sahl: Johan Klööf är för een tijdh sedan genom döden afgången och i dess ställe nu een annan desidereres; altså hafwer Borgmestare och Rådh uthwaldt Borgaren här sammastädes Wähl:t Johan Strandman till samma vacance, hwilken och för dedh goda låfordh han om sigh haar, pröfwades der till skickeligh, aflade fördenskuldh sin Rådmans Eedh alldehles effter denn wanl: Eedhz formen), 7.1.1693 (Casseuren Johan Strandman), Rauman RO 3.3.1694 (Opå Handelsmans Wäl:t Johan Bursmans (katso 4672) i Nystadh wegnar ... anhölt nu hans Swåger Rådman Wäl:t Johan Strandman); KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 10.1.1698 (Rådman Johan Strandman ... skall Borgmestarens Vices förwalta); KA mf. ES 1396 (r 6) Rauman RO 14.4.1702 (förre Casseurens Sal: Johan Strandmans gårdh här i Staden); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 28.9.1706 (För Rätten inkom Beniamin Carlsson wederbörligen begiärandes sitt Bördzbref honom att meddelas; dy blefwo Rådmannerne och närwarande af Bårgerskapet samptl: befrågade, om hans Föräldrar och födelsse, hwilcka enhälligt giorde sanfärdeligen denne relation och intygan, att han är af ährlige Föräldrar födder här utj Raumo Stadh hans fader Ehrligh och Wählförstånd Carl Sigfredsson hafwer för een tämmeligh tijdh sedan warit Tullskrifware härsammastädes, och hans Moder Ehrligh och Gudfruchtig hustru Anna Henrichzdotter Strandman är ännu här boendes, hwilcka hans föräldrar sigh utj ett Christeligit och Ährligit Echtenskap tillsammans begifwit här uthj Staden tiugu åtta åhr sedan). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 320 (LXIII); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 148 #383. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 172, 173, 359; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Pyhäjärvi U.l.; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 22; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 214, 214; F. Nyberg (förord och bearb.), Stefan Löfvings dagbok 1689–1720 (1986) s. 71.

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Strandman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4726>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Strandman, Henr. Bor. p. 248 || Bor. 266: 17.4.1703. Vicepastor i Nystad. Sockneadjunkt 1713 och kpl 1714 i Töfsala, i Vichtis (Pyhäjärvi) 1722. Död 1726.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 320.

Tallenna tiedot muistiin