Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

28.7.1704 Josef Steenbäck Josephus Henrici, Ostrobotniensis 4828. * Laihialla 22.3.1682. Vht (Bergholm 1901): talollinen Laihian Lyyskilän kylässä Henrik Liukku ja N.N. Vaasan triviaalikoulun oppilas 21.9.1695. Ylioppilas Turussa 28.7.1704 Steenbeck Joseph. Ostrob _ 253. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1704] Josephus Steenbäck. | D. 15 Julii. | Sacellanus Ilmoënsis. primum Adjunctus Laihelensis. pie obiit ‹Vuosiluku 1736 on sittemmin korvattu päiväyksellä 1737 die 29 Januarii.›. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 31.5.1709. — Apulaispappi Laihialla 1709. Isonvihan aikana venäläisten vankina (1715). Ilmajoen kappalainen 1715 (vahv. 1722). † Ilmajoella 29.1.1737.

Pso: 1709 Maria Tomasdotter Arenius († 1766).

Appi: Maalahden kirkkoherra Tomas Arenius 2239 (yo 1672/73, † 1692).

Poika: Turun katedraalikoulun konrehtori, FM Lars Stenbäck 5639 (yo 1728, † 1742).

Poika: Limingan kirkkoherra Tomas Stenbäck 5739 (yo 1730, † 1776).

Poika: Alahärmän kappalainen Johan Stenbäck 7282 (yo 1747, † 1789).

Vävy: Närpiön kappalainen Henrik Moliis 5737 (yo 1730, † 1777).

Vävy: Vähänkyrön kappalainen Karl Rein 5738 (yo 1730, † 1781).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 181a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #524; Esa Tuurin tiedonanto 17.12.2012 (Digitaaliarkisto Ilmajoen seurakunnan haudattujen luettelon 1737 mukaan: Sacellan wed Moderkyrckio församlingen här i Ilmola H:r Joseph Steenbäck, som är född i Laihela Sochn A:o 1682. d: 22. Martii, begynt frequentera Wasa Trivial Schola 1695. d: 21. Sept. blifwit inskrifwen i Åbo Academie Matrikel 1704 d: 28. Julii, ordinerad till Adjunctus Ministerii i Laihela af Biskopen D. Joh. Gezelius A:o 1709. d: 31. Maji, under dett swåra Ryska wäldet fådt kallelse att blifwa Siälasörjare i Ilmola, hwarpå han erhölt Confirmation och fullmakt af det Högwördiga Dom Capitlet i Åbo A:o 1722. d: 21. Nov. hwilcket Embete Han ock, jemwäl under sin swåra siuklighet, sökte efter yttersta förmågo at wäl förestå, tills Herren förlossade Honom ifrån all wedermödo, och lät Honom uti Hans sidsta sote säng, hwaruti Han dwaldes 3 Månader, insomna i en höghönskelig hwila. Hans utmattade Cammar blefwo med tillbörlig heder befordrade till sitt lägerställe, och höltz Lijkpredikan af Wählährwördige och Höglärde H: Kyrkioherden Gabriel Peldan utaf Apoc. VII. 14. Hans Graf, den Han beredt för sig, är på Kyrkiogården. N. 3.). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 327 (LXV); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #524; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 89 #524 (Lisäyksiä ja oikaisuja); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 150 #430. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 60; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1234 (Stenbäck Taulu 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #510D, 2641G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Ilmajoki; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 155, 174; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3586 (1715, hustru, mannen fången), 4728 (1716, hustru, mannen fången).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 21.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Steenbäck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4828>. Luettu 13.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Steenbeck, Joseph. Ostrob. p. 253 || Ob. 524: Steenbäck, 15.7.1704. Bondeson från Linkola by i Laihela, tog namn af en stor sten i bäcken framför hemmanet; stamfar för slägten. Född 1682. Kpl i Ilmola 1715. Död 1737.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 327.

Tallenna tiedot muistiin