Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1705 Arvid Gebhardt Arvidus Johannis, Raumoensis 4848. Kastettu Raumalla 10. kolminaisuudenpäivän jälkeisenä sunnuntaina 8.8.1686. Vht: raumalainen kauppias Johan Simonsson Gebhardt († 1694) ja Karin Sigfridsdotter Pungila tämän 1. avioliitossa (pso 2:o raumalainen porvari Johan Riprander). Ylioppilas Turussa kl. 1705 Gebhard Arvid. Raumo _ 254. Boreaalisen osakunnan jäsen 17.3.1705 Arvidus Gebhart [Raumoënses d. 17 Martii 1705.] | Pastor Leg. 1730 Past. in Janackala. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1711. — Turun läänin jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja 1711, samalla Perniön pitäjänapulainen ja Teijon ruukinsaarnaaja 1723. Rykmentinpastori em. rykmentissä 1727. Janakkalan kirkkoherra 1730. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1726. † Janakkalassa 30.5.1746.

Pso: (jo 1720) Maria Lund († 1746).

Appi: Perniön kirkkoherra, FM Jakob Lund 2256 (yo 1673, † 1697).

Setä: Maarian kappalainen Mikael Gebhardt 2593 (yo 1677/78, † 1693).

Velipuoli: raumalainen porvari Johan Riprander 5293 (yo 1718, † 1732).

Vävy: perniöläinen tilanomistaja Anders Dickman 6022 (yo 1733, † 1763).

Vävy: Lapin kirkkoherra Pehr Widqvist 6856 (yo 1742, † 1798).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 71a; HYK ms., Bor. osak. matr. #277; KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 12.12.1685 (Den 9 Decemb: Handelssman S:r Johan Gebhardt gaf Rätten rillkänna, huruledes Borgarens Johan Matzssons Son hafwer effter Branden funnit på Pungila Tompten een dubbel ducat, hwilcken penningh Fadren bem:te Johan sedan skulle alldeeles undandölt, oachtadt adt han wähl wiste och för stodh dhen war af dhe Ducatren som hans Swär Moder dygdesamme hustro Anna Pungilan (katso 1300) då effter branden saknade, och åthskilliga Stadzens barn af dhem några och i askan igenfunnit, som 1682 Åhrs Protocoll skulle uthwijsa); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 6.8.1694 (handelsman Sahl: Johan Gebhardt ... Opå Gebhardtz Enkias h:o Catharina Sigfredzdotters wegnar swarade Rådman Wäl:t Johan Strandman), Rauman RO 4.2.1695 (Hustro Maria Johansdotter kärdhe så nu som någre gångor för detta till hustro Carin Sigfredzdotter Pungilan om twenne Åker stycken i Mälikä belägne, som hennes Fahr Broder Elias Matsson och Fahr Syster Anna Matzdotter till h:o Carins Modher Sahl: Anna Jöransdotter försåldt hafwa), Rauman RO 17.4.1695 (Emedan Handelsmans Sahl: Johan Gebhardts Enkia hustro Carin Sigfredzdotter ährnar sig uthj annat giffte medh Handelsman Wäl:t Johan Riprander (katso 5293) inlåta, thy till hans anhållan blef bewilliat lagha afwittring öfwer barnens Fädernes arff. Och förordnades till dheras Förmyndare Rector Scholæ wällärde H:r Johan Brunnius 3060, Rådman Michel Simonsson sampt Handelsmän Henrich Bongh och Johan Andersson, hwilka barna Godzet effter Lagh och Kongl: Maij:tz Förmyndare Ordningh efftersee och omwårda skohla), Rauman RO 22.4.1695 (Johan Mårtensson Riprander afladhe nu sin Bårgare Eedh), Rauman RO 24.4.1695 (Då framkom Handelsman Wäl:t Johan Riprander, som sig uthi Gifftermåhl medh Handelsmans Sahl: Johan Gebhardtz Enkia dygdesamme h:o Catharina Sigfredzdotter inlåter, och insinuerade ett Bytes Breff aff den 20 hujus, dher uthi hennes barns, som äre Johan och Arved sampt Annika och Brijta, Fädernes arff aff lööst och fast, är afwittrat); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 9.1.1705 (angående Arf och Egendom, effter deras Förälldrar, katso 2593), Rauman RO 1.9.1706 (Handelsmannen Wähl:t Johan Riprander ... hans Stiufmåg nu Sahl: Gabriel Steen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 325 (LXV); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 152 #475. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 336, 407; A. Lähteenoja, Rauman kaupungin historia II [1600–1721] (1932) liite 2 (Gebhardt-suku); Y. Blomstedt, Suomalaisten ruotujakoisten joukko-osastojen vakinainen papisto... (1721–1808). SSV 31 (1947) s. 28; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #489D, 3510D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Janakkala.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Gebhardt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4848>. Luettu 7.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Gebhard, Arvid. Raumo. p. 254 || Bor. 277: Gebhardt, 17.3.1705. Pastor vid Åbo läns regem. Sockneadjunkt i Bjerno 1723. Kh i Janakkala 1730. Död 1746. Hans far p. 134?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 325.

Tallenna tiedot muistiin