Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

29.3.1705 Matias Mollerus Matthias Matthiæ, Viburgensis 4854. Vht: Mäntyharjun kirkkoherra Matias Mollerus 2171 (yo 1672, † 1714) ja N.N. Viipurin lukion oppilas noin 1703. Ylioppilas Turussa 29.3.1705 [Mollerus] Matth. Vib _ 254. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1705. d. 29. Mart. Matthias Mollerus. Vib. — Sotapalvelukseen 1706, voluntaari (1709).

Pso: (jo 1709) Hedvig Albogius.

Appi: Porvoon kirkkoherra Johan Albogius 1609 (yo 1663, † 1693).

Opettaja: Henrik Ascanius 4311.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 133a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #407; KA mf. ES 1265 (g 113) Helsingin KämnO 19.2.1704 s. 24 (Effter Upläsande inladhe Mändyhariu Kyrkkioherdens Son Mathias Mathiæ i Retten sin Fadhers Ehrewyrdige och Wählärde H:r Mathiæ Molleri 2171 protest med egen handh á d: 9 hujus I Mändyhariu skrefwen); KA mf. ES 1174 (b 14) Porvoon RO 7.4.1709 (Uthi fölliande saak emellan Sahl: Probstens H:r Johan Albogij 1609 Enkia hustru Anna Fychting och Rådman M: Schröder beträffande Arff effter den förras Såna Enkia, sedermehra Schröders Sahl: Hustru Sabina Falkenfelt ... instälte sigh å Kärandens wägnar med skrifftelig Fullmacht försedd, dess dotter Vollenteurens Mattz Mollerij hustru Hedwig Albogia och påstodh att all den Egendom som dess Sahl: Swägerska ägt då hon för någre åhr sedan trädde i giffte medh Rådman Schröder hade warit dess Sahl: Broders Cappellanens H:r Erich Albogij 3213 Egendom), Porvoon RO 12.4.1709, Porvoon RO 1.10.1712 (Då inqvirerades först om sammanhanget öf:r det Slagzmåhl, som emell:n Borgaren Johan Bertillsson, och en Dragoun, af Capitein Toorvigz Compagnie, Mattz Möller benämbd, d: 29 Septembris, här i Staden förelupit, då förbem:te Dragoun, har blifwit stucken igenom benet, medh en bajonett). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 326 (LXV). — G. Luther ja U. Asikainen, Asikainen – Aschan. Genos 43 (1972) s. 90; G. Luther, Pieniä löytöjä – Små fynd. En fars besvikelser. Genos 53 (1982) s. 68–69; H. Soininvaara, Albogius – Ahlebom suku. Genos 57 (1986) s. 79.

Päivitetty 14.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Mollerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4854>. Luettu 19.9.2021.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mollerus, Matth. Vib. p. 254 || Vib. 407: 29.3.1705. Hans far p. 108?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 326.

Tallenna tiedot muistiin