Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1706 Johan Fortelin Johannes Johannis, Neostadiensis 4932. Vht: uusikaupunkilainen porvari Johan Mattsson Kylähiisi († ~1708) ja Lisa Tomasdotter tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 12.2.1702 (in cl. syntact., Johannes Johannis Neostad.). Ylioppilas Turussa kl. 1706 Fortelinus Joh. Ab‹¿› _ 260. Boreaalisen osakunnan jäsen 17.6.1706 [1706] Mag. | Johannes Fortelin | Neostadiensis | [‹Sana Töfsalenses on pyyhitty pois.› d. 17 Junii] | Pastor Leg. | 1730 Past. in Suindo. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1708. Respondentti 16.12.1711 pro gradu, pr. Gabriel Juslenius 2987. FM 15.2.1712. — Apulaispappi Iniössä 1708. Kreivitär Hedvig Eleonora Stenbockin kotisaarnaaja Teijossa ja ruukinsaarnaaja siellä 1710. Pakeni sotaa Ruotsiin. Länsi-Götan kolmikasjalkaväkirykmentin (v:sta 1719 Göteborgin varuskuntarykmentin) pataljoonansaarnaaja 1714. Landskronan linnansaarnaaja. Älvsborgin linnan- ja rykmentinpappi 1720-luvulla. Siuntion kirkkoherra 1730, oli jonkin aikaa pidätettynä virantoimituksesta juopottelun takia. ‡ Siuntiossa 15.6.1735.

Pso: Ulrika Violetta Silfversvärd († 1761).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 66b; HYK ms., Bor. osak. matr. #288; KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 5.2.1687 (Effter Johan Kylänhidis och Jöran Rijmans (katso 4830) inlagde och her i Rätten noga öfwersedde och skiärskådade rächningar, sampt mundteligen giorde bekennelsse, blif:r Jöran Rijman skyldigh til Johan Kylänhidis 25 d:r 17 ö: k:m:t), Uudenkaupungin RO 23.4.1688 (Effterskrefne af Bårgerskapet blefwo förordnade til at bryggia, bränna, Baka och slachta, nembl: Til Bryggiare Joseph Faberman, Johan Birckholm och Jöran Laijska. Till att bränna brenwijn Johan Burssman, Mårten Lappi och Henrich Kirri. Til Bagare Jöran Rijman, Johan Surickala, Nils Lök och Gustaf Andersson. Till att Slachta Erich Uta, Matz Hirfwi och Johan Kylänhidis, hwilka förmantes lagh och Kongl: ordningar lijkmätigt, deras Embete wäl förestå); KA mf. ES 1369 (p 4) Uudenkaupungin RO 3.9.1694 (Sigfredh Sigfredsson Kylänhidis j Nykyrckie Sochn kärde till Erich Kainus Arfwingar); KA mf. ES 1370 (p 12) Uudenkaupungin RO 2.5.1703 (Borgaren Johan Warhala medh sin hustru Margeta kärde ill Borgarens Johan Kylähidis hustru Lijsa Tomas dotter, om en Spån-Råck-Rulla, som hon dem j dessa dagar skall ifråntagit); KA mf. ES 1371 (p 18) Uudenkaupungin RO 8.12.1709 (Dett trädde nu för Rätta framledne Borgarens Johan Mattson Kylähidis Enckia hustru Lijsa Tomas dotter medh sin Son Wyrdige och Wällärde H:r Johan Fortelin och Mågh Johan Jöransson, samt å hennes 2:ne Omyndige Söners Henrich och Anders Johanssöners samt 2:ne Omyndige döttrars Brita och Anna Johans döttrars wägnar, deras Fader Broder Anders Mattsson ifrån Hallu by j Nykyrckie Sochn; och præsenterade ett af Borgmästaren Högwälachtadh Joseph Faberman och Rådman Wilhelm Rancken d: 7 hujus författadt Arfz-Instrument), Uudenkaupungin RO 11.12.1709 (Dett androgh framledne Borgarens Johan Mattson Kylähidis Enkia hustru Lijsa Tomas dotter, huru såsom, sedan bem:te hennes Man och Son Erich Johansson, för ungefär ett åhr sedan på Hemresan ifrån Stockholm, olyckeligen omkommit, utj bem:te hennes Sons hemma warande Skrijn funnitz ett Memorial), Uudenkaupungin RO 18.12.1709; KA mf. ES 1371 (p 20) Uudenkaupungin RO 22.2.1711 (Wedh dett att Rätten war sinnadh företaga Saken emellan Johan Jöranson å den ena, och dess Stiuf-Swärfader Jöran Jacobson Kylähidis och Swär-Moder Lijsa Tomas dotter å den andra sijdan vice versa Kärande och Swarande, angående bem:te Johan Jöranssons hustrus Lijsa Johans dotters Fäderne), Uudenkaupungin RO 25.2.1711, Uudenkaupungin RO 25.11.1711. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 329 (LXVI); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 54; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 150 #420. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 368, 409; C. W. Skarstedt, Göteborgs stifts herdaminne (1878–85) s. 370; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1856R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Siuntio; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 154; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 183; G. Carlquist (†), Lunds stifts herdaminne II:14 (1991) s. 548.

Doria respondentti

Päivitetty 1.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Fortelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4932>. Luettu 2.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Fortelinus, Joh. [Johannis], Ab. p. 260 || Bor. 288: Fortelin Neostadiensis. Huspredikant hos grefvinnan Hedv. Eleon. Stenbock på Tykö 1710. Respondens pro gradu 16.12.1711 (med ded. på svensk vers till sagda grefvinna) u. G. Juslenius. Magister 15.2.1712. Regementspastor. Kh i Sjundeå 1730. Suspenderad för fylleri. Död 1735.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 329.

Tallenna tiedot muistiin