Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1706 Nils Kock Nicolaus Ulrici, Vasensis 4945. Kastettu Mustasaaressa 27.12.1687. Vht: Mustasaaren Runsorin kylässä asunut pehtori Ulrik Kock ja Katarina Gavelius tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1706 Kock Nic. Ulrici Vas _ 263. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1706] Nicolaus Ulrici Kock. Wasensis, accessit 1706 in Nov: Postea adscitus in consortium stabulariorum qvi Reginae erant viduæ. obiit. Ylioppilas Uppsalassa 11.11.1707 Nicolaus Kock O. Bothn. honorificentissimo munitus testimonio Rectoris Acad. Aboënsis. — Osakuntamatrikkelin mukaan leskikuningattaren palveluksessa.

Eno: lääninsihteeri Petter Gavelius 2674 (yo 1678, † 1692).

Lanko: Kristiinankaupungin ent. pormestari Johan Matilainen (myös Matlien) 3616 (yo 1689, † 1731).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 106b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #538; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 392 (22.3.1707, ylioppilas Nicolaus Kock mainitaan Pohjanmaan eteläisen voutikunnan kruununvoudin Anders Aurinin poikapuoleksi), 406 (25.5.1707); KA mf. ES 2082 (ss 8) Uudenkaarlepyyn käräjät 25.–26.8.1686 s. 173 (Inspectoren Welbet:de Ulrick Kock); KA mf. ES 2082 (ss 10) Uudenkaarlepyyn käräjät 16.–17.8.1688 f. 276v (Inspectoren Welbetrodde Ullrick Kock lätt effterskrefne Skatte Hemman första gången opbiuda, för den rest, dee till Sal: Commissarien H:r Johan Frick som förpanttningh her i Sochnen hafwer skylldige ähre); KA mf. ES 2083 (ss 12) Uudenkaarlepyyn käräjät 4.–6.8.1690 s. 178, Vöyrin käräjät 8.–11.8.1690 s. 215; KA mf. ES 2084 (ss 14) Pietarsaaren pitäjän käräjät 2.6.1692 s. 62 (Inspectoren öfwer Högwälachtadt Rolof Lambertzsons förpantningz Godz wälbet:de Ulrich Kock); KA mf. ES 2084 (ss 16) Vöyrin käräjät 12.1.1694 s. 49 (Inspectorn Wähl:t Ulrich Kåck framstegh och begierte af Rätten ett Attestatum om sitt Förhållande, den tijden han Crono Förpantningz Opbörder här i Sochnen om händer hade), 50 (Förpantningz Opbördzman Wälbet:de Petter Hälström); KA mf. ES 2085 (ss 17) Vöyrin käräjät 10.2.1695 s. 201 (Inspectoren Wälbet:de Ulrich Kåck som för sitt Siuklige tillstånd eij kunde komma tillstädes); KA mf. ES 2086 (ss 18) Mustasaaren käräjät 9.10.1696 s. 451 (Framledne Inspectorens Sahl: Ulrich Kåcks Enckia dygdesamme hustru Chatarina Gavelia, leet insinuera i Retten fölliande Supplication lydandes præmisso Titulo som föllier: Denne låflige Häredz Retten, förmodas ödmiukel: icke obekant wara, huru som A:o 1693 d: 6 Julij min Sahl: Mans, för detta Inspectorens Ulrick Kåckz och min egendoom i löst och fast oförmodel: till Befallningzman Oloff Sundell är Inventerad och Verderat worden, Men samma exeqverade Saaker, effter ankommen försäckran, af min K: Bröder, Commissarien i Högh Kongl: Swea Håff Retten Elias Gavelius, Och hennes Kongl: Maij:ttz Enckie Dråttningens Håff Auditeur Niels Gavelius U408 warda inlöössa, och migh på deras wegnar Nyttiade och dem till handa behålldna ...); KA mf. ES 2087 (ss 19) Mustasaaren käräjät 29.3.1697 s. 416. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 334 (LXVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 214, 243, 256; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 53; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #538.

Päivitetty 3.8.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Kock. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4945>. Luettu 3.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Kock, Nic. Ulrici Vas. p. 263 || Ob. 538: 11.1706; adscitus in consortium stabulariorum, qui reginæ erant viduæ, obiit. Ofta ofredad af kamrater i nationen, enl. prot. 18.5, 25.6, 6.9.1707. Student i Upsala 11.11.1707: honorificensissimo munitus test. rect. acad. Aboensis.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 334.

Tallenna tiedot muistiin