Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1645/46 Jakob Svart Jacobus Svenonis, nobilis 495. * Värmdössä 12.10.1637. Vht: Turun hovioikeuden asessori, kapteeni Sven Svensson Svart (kotoisin Södermanlandista, † 1688) ja Kristina Olofsdotter Bure. Ylioppilas Turussa 1645/46 Swart Jacob Svenonis Nob _ 25. Esitti ylioppilaskomedian Surge epilogin 6.5.1647. Ylioppilas Uppsalassa 10.1650 Jacobus Svenonis Swart Suderm. Nobilis [Ex Acad. Abogensi.]. — Luutnantti Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä 1665 (sotapalveluksessa Suomessa vielä 1672). Jahtimestari (lantjägare) Södermanlandissa ja Närkessä. Omisti Huddingen Gladön ja Värmdön Fågelbron. † Värmdössä 5.3.1701.

Pso: 1673 Beata Crusebiörn († 1708).

Veli: luutnantti Olof Svart 1208 (yo 1658, † 1672).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 188b; KA valtakunnanregistratuura 5.9.1646 f. 541 (Recommendation för Suen Suensson Suart till Åbo Hofrätt, at blifua Assessor dersammastädes), 13.10.1646 f. 580 (Vocation till Swen Swart, att blifwa Assessor in prima Classe uthi Åbo Hoffrätt), 9.5.1664 f. 66, 14.12.1664 f. 419 (Til Bischopen i Strengnes D. Erich Emp. för Assessoren i Åbo Hoffrett Swen Swart om benkerum i Huddinge Körkia), 14.12.1664 f. 421 (Till Åbo Håffrett för Assessoren Svehn Swart ... sitt siukeliga tillstånd som hann nu een tijd aff ögnesooth haffwer warit behefftadt med), 8.11.1665 f. 285 (För Assessor Swen Swardt Dimission ifrån Assessoris Embetet i Åbo Hoffrätt och att niuta Häradzrätten thersammastedes), 12.8.1667 f. 170 (Confirmation för Assess:n Swen Swart hans Fru och manlige Bröstarffwingar frå hemmanet Attila i Åbo Lähn och Rimitho S:n), 17.9.1674 f. 319 (Confirmation för Swen Swart på sin Häradzhöfdinge tiänst ... uthi Pijkie Häradh och Åbo lähn), 21.11.1688 f. 751 (Till Åbo Hoff Rätt för fru Christina Bure om prolongation af terminen uti Saken emoot Cammar Rådet Barthold Ruut ... att comparera uti Saken emellan frambl. hennes man Assess. Swän Swart och Cammar Rådet Bertold Ruut). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 30 (VI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 7 (VI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 126; J. Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933) s. 58 #545. — J. Chronander, Surge (1647); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 55 (Svart Tab. 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1315D, 2806D, 4328D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 14.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Svart. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=495>. Luettu 5.7.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Svart, Jacob. Svenonis Ab. p. 25. || Son af ass. i Åbo hofr. Sv. Svart († 1688). Aktör i Chronanders Surge 1647. Jägmästare i Södermanland. Död 1701.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 30.

Svart. Jac. Svenonis.. Suderm. Nobilis, student i Upsala 10.1650, ex Acad. Aboensi.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 7.

Tallenna tiedot muistiin