Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1707 Gudmund Rothovius Gudmundus Gabrielis, Alandus 4989. * noin 1688. Vht: apulaispappi Gabriel Rothovius 2118 (yo 1671, † 1694) ja Kristina Andersdotter Mansnerus tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 13.10.1699 (in cl. III colleg., Gudmundus Rothovius). Ylioppilas Turussa kl. 1707. Boreaalisen osakunnan jäsen 19.6.1707 [1707] Gudmundus Rothovius [Alandi] [d. 19 Junii] | Pastor in Hammarland. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Riddarholmissa) 25.5.1710. — Apulaispappi Hammarlandissa 1710. Eckerön kappalaisen apulainen 1712–13. Pakeni sotaa Ruotsiin (1714). Lähetettiin Tukholmasta 1715 Ahvenanmaalle, mutta palasi sieltä nähtävästi saman tien. Hammarlandin kirkkoherra 1724. Rovasti 1742. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1730. † Hammarlandissa 16.2.1748.

Pso: Katarina Alm (jäi leskeksi).

Poika(?): Gabriel Rothovius 6892 (yo 1742/43).

Vävy(?): Lemlandin kirkkoherra, FM Daniel Mansnerus 5484 (yo 1725, † 1765).

Vävy: Häggebyn ent. komministeri Hans Bergström U695.

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #297; KA mf. ES 3240 (Åland 14) Föglön ja Kökarin käräjät 26.–27.8.1707 s. 462 (Kyrkioheerdens Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Daniel Mansneri 1297 Son Daniel Mansnerus den yngre ... Isak beropade sig på Studenten Gumund Rothovium som är Mansnerii Syskone barn, den han till vitne hit stemma låtit), 468 (Studenten S: Gudmund Rothovius framkom berättandes att han genom Nämbdeman Mattz Ersson i Finöö låtit Citera Olof Mårtensson i Carleby ang:de 12 D:r K:m:t som han Rothovius på Olofz wägnar till Länsman i Corpo Vennergren på ett Stugu Kiöp betahlt), Föglön ja Kökarin käräjät 21.–22.2.1708 s. 265, Hammarlandin ja Eckerön käräjät 17.–18.8.1708 s. 310 (Krögaren widh Marsundh Jöran Ström klagade på Upsyningzmannens widh Eckeröö Michell Eckermans hustru Kirstin Larsdotter, att hon i Sommars i Nattetijdh till Marsundh krog kommit, och medh oanständiga ordh honom och des hustru Öfwerfallit, kallandes honom enögda diefwull hunswått och skälm och dess hustru Röfferska etc:), 314 (Krögerskan widh Eckeröö Krog hustru Kirstin Larsdotter); KA mf. ES 3240 (Åland 15) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 14.–15.6.1709 s. 298; KA mf. ES 3242 (Åland 16) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 3.6.1712 s. 392 (Hustru Kirstin Larsdotter Gredelia som låtit Citera dess Mågh Coadjutoren wyrdige och wällärde H:r Gudmundh Rothovium. Kirstin Gredeliuksen ensimmäinen aviomies oli postipäällysmies Grisslehamnissa Abraham Alm, katso Genos 26 (1955) s. 42), 393 (Hustru Kirstin Lars[dotter] Gredelia kom, jämpte sin Man Upsyningzmannen Michell Ekerman för Rätten beswärandes sigh öf:r Krogaren widh Marsundh, Jöran Ström och dess hustru Maria Danielsdotter Adellfäldt), 399 (Hustru Kirstin Larsdotters i Eckröö krog). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 335 (LXVII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 51; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 151 #452; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 222 (1704:II, Gudm. Gabrielis), 224 (1705:II), 225 (1706:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 2; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1379D, 1555D, 4103D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Hammarland; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 154; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2493 (1714), 3423 (1715), 4574 (1716).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 5.12.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gudmund Rothovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4989>. Luettu 26.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rothovius, Gudmundus Alandus. – Bor. 297: 17.7. Hans far Gudmundus († 1691) p. 8. Ledig prest på flykten i Stockholm, begaf sig som biträde åt Sven Agricola med denne till Åland 1715 (se J. Tengstr. Handll. VI, 18). Kh i Hammarland 1742. Död 1748.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 335.

Tallenna tiedot muistiin