Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

27.10.1708 Matias Wadstenius, myöhemmin Wadsteen Matthias, Viburgensis 5049. Vht luult.: Porvoon maakappalainen Gabriel Wadstenius († 1715) ja Katarina Cupraeus. Ylioppilas Turussa 27.10.1708 Vadstenius Matth. Vib _ 272. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1708] d. 27. Octbr. Matthias Vadstenius. Ylioppilas Hallessa 25.8.1712 Wadsteen, Matthias, von Sweden und Wiborg, Jur. [nicht bezahlt].

Äidin isä(?): Porvoon kappalainen Jakob Cupraeus U1108 († 1697).

Veljenpoika(?): kruununvouti Johan Wadsten 6765 (yo 1741, † 1758).

/ Eräs Matts Wadsten († 1742) oli rakuuna Rantasalmella, tuskin tämä. Eräs kapteeni Matias Wadstein † Tukholmassa (Nikolai) 23.9.1752. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 198b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #435; Stockholms stadsarkiv, Bouppteckning 1758/1/1:569 (jos Matias oli mainitun kappalaisen poika, niin hän on kuollut lapsettomana ennen Simon-veljeään, katso 6765); KA mf. ES 1785 (ee 13) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 24.–25.5.1723 s. 82 (Kyrkioherden H: Anders Orræus 5260 lagförde å sin Fasters Cappellans Änckian Catharina Kupræas wägnar); KA mf. ES 1724 (bb 17) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 15.–16.7.1696 s. 212 (Capelanen här i Borgå Sochn Wällärde H:r Jacob Cupræus tillika medh des mågh Coadiutor H:r Gabriel Wadlenius); KA mf. ES 1726 (bb 20) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 4.–5.6.1700 s. 164 (Emedan samptel: Grannarne i Karsbyy d: 30 April 1698 iblandh annat sins emellan förentz ang:de een watugårdh under bron i samma byy, således att Cappelan H:r Gabriel Wadstenius, är för samma watugårdz wedh macht hållande endtledigad, emedan han på ett annat ställe i byemåhlet är een lijka gravation underkastadh, uthan är samma Gårdh öfwerens Åboen Studenten Mons:r Jacob Cupreus 4470 tilldelt, den och elliest samma watugårdh för sine Creatur skull moste wedh macht holla), 176 (Cappelans bohl i Karsbyy); KA mf. ES 1726 (bb 21) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 8.–9.10.1701 s. 230 (Beträffande twisten emellan Cappelan H:r Gabriel Wadstenius och Befallningzman Hagerts [Porvoon kihlakunnan kruununvouti Johan Hagert, katso 2171] Enckia Madam Elisabeth Biörklundh ymsom kärande och swarande); KA mf. ES 1726 (bb 22) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 11.–12.6.1702 s. 135; KA mf. ES 1727 (bb 23) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 26.–27.1.1703 f. 8, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 10.–12.10.1703 f. 114v (Att Hend: Johansson i Hafwerböhle efter aflagd Wittnes Eedh bekände, att ofwannembde Jören Jörensson i dryckes medh kallat H:r Gabriel [Wadstenius] för en Diekne Präst. Jatkuu 6.–7.5.1704 f. 77), 117; KA mf. ES 1727 (bb 25) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 19.–21.10.1705 f. 90v; KA mf. ES 1174 (b 11) Porvoon RO 4.4.1706 (Dito inlade Cappellanen H:r Gabriel Wadstenius een Suppliqve der utinnan han berättar huru sossom han allaredan i förledne höstas begynt handla medh Borgaren Mattz Backman om dess gårdh här i Staden ...), Porvoon RO 21.5.1706, Porvoon RO 4.6.1706 (Då opbödz Tridie resan den andehl aff Borgarens Mattz Backmans Gårdh som han försålt till Cappelanen H:r Gabriel Wadstenius för 170 D: K:m: hwar utinnan ingen klandrade); KA mf. ES 1174 (b 12) Porvoon RO 25.2.1707 (Då let Cappellan H:r Gabriel Wadstenius inläggia dess skrifftelige beswer öfwer det att een dehl aff Borgerskapet stelt sigh motwilliga till att betahla deras Prästelige rättigheter); KA mf. ES 1174 (b 13) Porvoon RO 31.8.1708 (Då lät Caplan H:r Gabriel Wadstenius igenom Stadzfougden Oloff Söderberg inläggia ett köpebreff aff Sahl: Borgarens Hindrick Rijkhåffz Enkia hustru Margeta Erssdotter underskrifwit, dess medelst hon medh sin Sonss Johan Rijkhåffz samtycke berättar sigh hafwa försålt till be:de Wadstenium halfwa dehlen aff dess Gårdhz Tompt här i Staden); KA mf. ES 1174 (b 14) Porvoon RO 24.5.1709. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 343 (LXIX); Matrikel der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg I 1690–1730 (bearb. v. F. Juntke, 1960) s. 462; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 61. — J. Pajula, Svenska och finska studerande vid universitetet i Halle 1693–1744. HTidskr 16 (1896) s. 336; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1055 (1713, Matthias Wadsteen, Student), 7608 (1718, Capellans änckia), 8495 (1718–20, Catharina Cupraea, Capellans äncka fr. Borgå).

Päivitetty 14.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Wadsteen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=5049>. Luettu 19.9.2021.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Vadstenius, Matth. Vib. p. 272 || Vib. 435: 7.10.1708.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 343.

Tallenna tiedot muistiin