Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1711 Jonas Bernelius Jonas Thomæ, Björneburgensis 5155. Kastettu Porissa 24.2.1685. Vht: Porin ent. kaupunginkirjuri Tomas Rördrom 2491 (yo 1676, † 1688) ja hänen 2. puolisonsa Elin Henriksdotter tämän 1. avioliitossa. Rauman triviaalikoulun oppilas (1707). Ylioppilas Turussa kl. 1711 Bernelius Jonas Thomæ Biörneb _ 279. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 22.3.1711 A:o 1711. d. 22. Martii sub eodem Rectoratu. Jonas Bernelius Biörneburgensis. | Concionator officinarum ferrariarum Kengisensium in Torneo superiori. ‹Teksti Jonas Bernelius Biörneburgensis on kirjoitettu uudestaan 12.3.1712 numeron #500 jälkeen, mutta se on sieltä yliviivattu.›. Vihitty papiksi Härnösandin hiippakuntaan Turussa 30.11.1725. — Kengisin ruukinsaarnaaja Ylitorniolla 1725. Erotettu pappisvirasta virkavirheen takia 1728. Asui vuodesta 1745 Iissä. † Iissä 12.10.1756.

Pso: Maria Pettersdotter.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 22b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #491; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 16.9.1711 s. 122 (Förre Bårgaren här sammastädes men nu warande Soldaten Johan Michelsson klagade öfwer studenten Jonas Bernelius och dess Syster Anna, för dett dhe så honom som hans hustru Maria Henrichzdot:r den 8 hujus illa handterat och slagit, hwar effter dhe blå och blodige warit), Porin RO 18.12.1711 s. 200 (Studenten Jonas Bernelius förekom och sade sigh förnummit som hade han med sin Syster Anna, blifwit till 3 dal:r S:rm:t sachfältte sidstl:e 16 Sept:s för sin uthewarelsse), Porin RO 22.1.1712 s. 4 (Annas Broder Student:n Jonas Bernelius, katso 4278), Porin RO 26.2.1712 s. 11, Porin RO 1.3.1712 s. 19 (Bårgarens Anders Sigfredssons Enckia Brijta Thomasdotter klagade öfwer Studenten Jonas Bernelius, för det han d:n 19 nästl:ne Februarij seent om Afftonen kommande med Bårgaren Jacob Huidander i hennes Huus, i mening henne hafwa Öhl att sällia, williandes i sin medhafde kanna hafwa öhl, hwar med de låfwat till Bernelij Morbroder Bårgaren Henrich Henrichsson, geent emot Brijta boende, bårtgå, och der den uthdricka, hwarest dem och Nattläger, som Bernelius nu tillstod, tillsagt warit, hafwandes Brijtas Sonahustru Maria Thomasdotter, på Bernelij trägne anmodan, af sitt Nattiläger opstigit, och ifrån Cattilus Enckia, dem en kanna Öhl, för deras Peng:r hemptat, Men sedan hon Öhl kannan honom Bernelius i händer gaff, har han emot sin låfwen der begynt den medh Huidander uthdricka, och ...), Porin RO 1.3.1712 s. 32, Porin RO 22.9.1712 s. 149 (... Här till swarade Maria sig warit hoos Lijsa Merihärke och brändt Bränwijn ber:de tijd som Bernelij Pijga sine Strumpor saknat, och som hennes Marias påhafde Strumpor warit wåta, dy har hon effter sin nu till Sastmåhla frånwarande half Broders Stud: Jonæ Bernelj inrådande, som hoos mehrber:de Collega inne är, Lijsas strumpor sig på dragit); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 12.12.1707 (katso 3573). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 347 (LXXI); A. R. Cederberg, Piispa Herman Witten vihkimien pappien luettelo 1719–1727. SSV 17 (1933) s. 248–258 #78; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #491. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 202 ("Jonas Bonelius", tarkoittanee Berneliusta); L. Bygdén, Hernösands stifts herdaminne IV (1926) s. 384.

Päivitetty 16.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Bernelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=5155>. Luettu 2.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bernelius, Jonas Thomae Björneb. p. 279 || Sat. 491: 22.3. Prest vid Kängis jernbruk i Öfver Torneå. Jfr i LVIII.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 347.

Tallenna tiedot muistiin