Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1712 Johan Salmenius, myöhemmin Salmeen Johannes Henrici?, Nylandus 5196. * Helsingissä noin 1693. Vht luult.: helsinkiläinen porvari Henrik Johansson Salm ja N.N. Helsingin triviaalikoulun oppilas 22.2.1700 Johannes Salm Helsingforsensis. – 1711 (testim., Pastor classis.). Ylioppilas Turussa kl. 1712 [Salmenius] Joh. Nyl _ 282. Ylioppilas Uppsalassa 5.3.1714 Johannes Salmeen Helsingf. Nylandus Exsul. Vihitty papiksi Lundin hiippakunnassa 30.5.1720. Respondentti Lundissa 2.3.1723 pro gradu, pr. teor. filos. prof. And. Rydelius. FM Lundissa 24.5.1723. — Amiraliteettikonsistorin notaari Karlskronassa 1719. Apulaispappi Karlskronan kaupunkiseurakunnassa 1720. Amiraliteetinsaarnaaja 1722. † Karlskronassa 3.6.1736.

Pso: 1723 Anna Elisabet Lemwijk († 1777).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 168b; KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 30.7.1689 (Brandwachtare Rådman Reimers, Johan Heckman och Hindrik Salmis); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 17.1.1698 s. 1 (bårgaren Erich Salm); KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 8.7.1699 s. 222 (Såssom Formans ållderman Hindrich Salm, nu klagar, att gewaldigern Swen Swahla och bårgaren Elias Mårtenssonn, utom des och des med Intressenters låf och tillståndh skola drif:a sina Gess i Stadzhagan som dhe under arrende innehafwa); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 19.3.1700 s. 7 (Johan Johansson Salm född i Wichtis aflade sammaledes Borgare Eedh och stälte i Caution för sigh Henrich och Erich Salm); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 6.10.1693 (Bårgaren Hendrich Johansson Sallmis); KA mf. ES 1265 (g 110) Helsingin KämnO 12.11.1701 s. 35 (Hindrich Johansson ifrå Kyrkslätt S:n Hopjerfwi By fram kom och beswärade sig öfwer Borgaren Petter Salm ...), Helsingin KämnO 19.11.1701 s. 40 (framkom Petter Salms Swärfader Erich Hindersson och uhrsecktade Salmens ute blifwande). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 351 (LXXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 54 (LXXII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #329; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 92; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 8, 32, 254. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum II. Disp. Lundenses (1779) p. 143; G. Carlquist (†), Lunds stifts herdaminne II:13A (2006) s. 51.

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Salmeen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=5196>. Luettu 17.8.2017.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Salmenius, Joh... = Joh. Salm, Helsingforsiensis civis filius, skolaris i H:fors, dimitterad 19.12.1710 till akad. i Åbo. Blef „pastor classis“.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 54.

Salmenius, Joh. Nyl. p. 282 || Student i Upsala 5.5.1714: Joh. Salmeen, Helsingforsia Nylandus, exsul. Hans far p. 179, äfven „Helsingforsia Nylandus“. Månne descendenter från Henr. Salmi (formansålderman) i Helsingfors, som nämnes hos Er. Ehrström p. 99?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 351.

Tallenna tiedot muistiin