Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1718 Johan Riprander 5293. Kastettu Raumalla 13.4.1701. Vht: raumalainen porvari, raatimies Johan Mårtensson Riprander († Tukholmassa 1715) ja Karin Sigfridsdotter Pungila tämän 2. avioliitossa (pso 1:o raumalainen kauppias Johan Simonsson Gebhardt, † 1694). Ylioppilas paon aikana Tukholmassa 1718 Riprander Joh Bor _ 29X. — Porvari Raumalla. ‡ Raumalla 13.2.1732.

Pso: Anna Rajalenius (jäi leskeksi).

Appi(?): Rauman ent. kirkkoherra Bertil Rajalenius 2229 (yo 1672/73, † 1704).

Velipuoli: Janakkalan kirkkoherra Arvid Gebhardt 4848 (yo 1705, † 1746).

Lanko: Rauman kirkkoherra Claes Rennerus, myöh. Renner 4099 (yo 1695, † 1739).

Sisarenpoika(?): apulaispappi Johan Georg Lufween, myöh. Lovén 6450 (yo 1738, † 1760).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 160b; KA mf. ES 1934 (mm 44) Laitilan käräjät 13.–15.2.1705 f. 84 (till Borgaren i Raumo Staadh wed nampn Johan Mattsson Riprander); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 17.4.1695 (Emedan Handelsmans Sahl: Johan Gebhardts (katso 4848) Enkia hustro Carin Sigfredzdotter ährnar sig uthj annat giffte medh Handelsman Wäl:t Johan Riprander inlåta), Rauman RO 22.4.1695 (Johan Mårtensson Riprander afladhe nu sin Bårgare Eedh); KA mf. ES 1396 (r 4) Rauman RO 16.4.1700 (Befallningzman på Cumo Gårdh wälbet:d Jacob Saringius gaff tilkänna, huru som hans Antecessor framlidne Henrich Strandsteen (katso 7071), för än han Clarerat för sin opbördh, dödh blifwen, och i så måtto till hans Principalinna, Greffwinnan Höghwälborne Fru Sophia Juliana Forbus, anseenligit skyldig worden, och som Strandsteen på sitt seneste Förwaltningz Åhr 1695 hafwer een deel aff Höghbem:te Grefwinnas Spanmåhl, till sin Systerson Handelsman här i Stadhen wäl:t Johan Riprander framföra låtit, hwilka boordt hoos honom stå i behåld); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 8.12.1706 (Råd- och Handelsman Wehl:t Johan Riprander opwiste sin Rådmans Fullmacht af Högwälborne H:r Landzhöfdingen Jacob Bure uthgifwen och daterat i Åbo d: 31 Aug: 1706, hwilcken publice oplästes, och han därpå sampt det helige Evangelium, ock Lagboken, sin lijflige Eedh effter Formolaret richtigt aflade). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 366 (LXXV).

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Riprander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=5293>. Luettu 3.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Riprander, Joh. Bor. p. 293 || Student 1718. Ej i Boreal matr.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 366.

Tallenna tiedot muistiin