Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

noin 1722 Karl Ritz 5347. * Helsingissä 7.12.1704. Vht: Someron kirkkoherra Jakob Ritz 2535 (yo 1677, † 1739) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Wegner. Turun katedraalikoulun oppilas 12.1717 (Carolus [Jacobi Ritz]) – 22.3.1722 (valed.). Ylioppilas Turussa noin 1722 [Ritz] Carolus _ 199‹¿›. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 29.6.1726. — Someron kirkkoherran (isänsä) apulainen 1726. † Somerolla 9.3.1740.

Pso: N.N. Zidbeck.

Pson seur. aviomies(?): rykmentinkirjuri Karl Sonck 6401 (yo 1737, † 1783).

Appi: Tammelan kirkkoherra, FM Johan Sidbäck, myöh. Zidbäck 4215 (yo 1696, † 1731).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 160b; Esko Karisalmen tiedonanto 7.6.2009 (Tieto Ritzin puolisosta, lähteenä KA mf. ES 3370 (Sääksmäki 9) Tammelan ja Someron käräjät 23.–27.1.1738 f. 300v: Comministern wid Somero försambling Ehrewördige och Wällärde H:r Carl Ritz ... å des Swärmoders Enke Probstinnan Sidbecks eller Gottlebens wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 259 (LIII), 487 (Tillägg och rättelser. LIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42 (LIII), 56 (LXXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 70(?) (studenter, som Prosten Ritts uti Martij månad giort), 318, 325, 328, 331, 332, 333, 335, 545, 610, 612–615, 634; A. R. Cederberg, Piispa Herman Witten vihkimien pappien luettelo 1719–1727. SSV 17 (1933) s. 248–258 #84; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 64. — E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Somero; K. Väänänen, Rovasti Jakob Ritzin avioliitot. Genos 72 (2001) s. 154.

Päivitetty 23.8.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Ritz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=5347>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ritz, Carol... Redan länge från akad. då han efter krigsåren åter infann sig der. Nämd i prot. 19.12.1724 att slagit akad. vaktmästaren, bötfäld, 19.2.1726 att ej betalat böterna, 3.5 att fört oväsen på bron, 4.5 fadren söker urskulda sonen, som blott vore kommen till staden för att prestvigas honom till biträde, 7.5 admoneras.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 487.

Ritz, Car. Jacobi. – Fr. Åbo sk. 22.3.1722. Af farsnamnet kan slutas, att denne och hans efterf. bror voro söner af Jac. R. i XXXVII, hvaremot Car. R. i LIII möjl. desses kusin. Enl. en gammal anteckn. hade nml prosten Jac. R. en bror som jämte honom inkom till Finland och här fick posteritet, – bl. a. en son, som blef fältskär vid Åbo läns regem. och far till en fältväbel Ritz i Uskela (f. 1751); förnamnen ej angifna, men jfr i CXXVII.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 56.

Ritz, Carolus. p. 199 || Hans far p. 129. Dennes substitut 1726. Död i yngre år?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 259.

Ritz, Car., se Tillägg och Rättelser. Jfr dock i LXXV.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42.

Tallenna tiedot muistiin