Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1722 välskäri Elias Preutz 5352. * Boråsissa 28.12.1696. Vht: Boråsin kämnerinoikeuden esimies Hemming Preutz ja Kristina Windrufwa. Skaran koulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 12.3.1713 Elias Preutz [Westro-Gothi]. Välskäri Ruotsin sotalaivastossa 1719. Ylioppilas Turussa 1722. Ruotsalaisen osakunnan jäsen 1722/23 [1722/23] \ Nomen hoc in Matr. non habetur. \ Elias Preütz Westro-Gothus postqvam Decennium Musis consecraverat Upsaliæ, iis relictis, Auraicas adiit Machaonem cum Fratre Podalirio invisurus; qvo facto, Upsaliam regreditur, ubi Specimine relicto Facultati artis Pæoniæ veniam in eadem Facultate docendi adcpiscitur, qvo officio aliqvantillo temporis spatio defunctus A:o 1731. Provincialis Medicus Mariæstadii VestroGothorum â S:ra R:a constituitur Majestate. Ylioppilas Uppsalassa 29.6.1724 Elias Preutz Medic. studiosus. ab aliis Academiis reversus, et iterum inscriptus. — Smålandilaisen ja Ruotsalaisen osakunnan kuraattori 1722–23. — Uppsalan yliopiston vt. lääketieteen apulainen. Piirilääkäri Skaraborgin läänissä 1731. † Mariestadissa 1739.

Viittauksia: HYK ms., Ruots. osak. matr. I #158; HYK ms. AKA:6, Konsistorin registratuura 1714–1740 s. 128 (20.3.1723, Såsom Jachtfogden och tracteuren Hans Jurgen Ernich angifwit det skall medicinae Studiosus wällärde Elias Preutz beskylt honom att hafwa spijst förnämt folck med Kattehufwud; ...), 130 (6.4.1723); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1722–1754 (5.12.1722). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 365 (LXXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 77, 78, 88, 89, 98, 109, 114 (20.5.1723, Taltes om studioso Preutz som duellerat med studioso Brodin ...), 130, 171; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 86, 165; B. Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala I 1595–1720 (1928–46) #1409. — J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria II:1 (1823) s. 534.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Preutz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=5352>. Luettu 5.7.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Preutz, Elias Vg. – Svg. 158: 1722. Son af kämnerspreses i Borås. Född 1696. Student i Upsala 1713. Fältskär på svenska flottan 1720. Studerade åter medicin i Upsala och Åbo, hvilken senare stad han besökte med sin bror Karl Magn. Preutz (som under kriget 1742 blef fältskär vid Savol. regem., men tog afsked 1744 och kort derpå dog). Stipendiat i Åbo 1722, 1723. Kurator för Sveog. nation (hvari några år alla svenska nationer förenade) 1722–23. Förestod i Upsala medic. professuren sedan 1726. Provincialläkare i Skaraborgs län (Mariestad) 1731. Död 1739.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 365.

Tallenna tiedot muistiin