Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1723 Isak Ross 5391. * Turussa 1.11.1706. Vht: teologian professori, tuomiorovasti, FM Herman Ross 3498 (yo 1688, † 1726) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Pihlman. Ylioppilas Turussa 1723 Ross Isaac: Hermanni. _ 302 Rect. Ac. 503. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1723] Isaacus Ross. Singularis eruditio et vitæ integritas commendarunt hunc, Rectoratum ut obtineret Hellsingforsem 1735. 1738 Theol: Adjunctus. | 1758 | L. L. Professor Ord. & Regius. | 1772. Theol: Doctor et Professor IV:tus 1771. Obiit 1783. \ | ‹Lisälehti on sidottu matrikkelissa vuoden 1695 kohdalle:› 16 Isaacus Ross. Inskrifven i afdelningens matrikel 1723 under Theologiae Professoren Herman Ross' Rectorat. Hans utmärkta lärdom och rättskaffens uppförande gjorde, att han 1735 blef utnämnd till Rector vid Helsingfors Skola, och 1738 till Theologiae Adjunct. År 1758 befordrades han till Linguarum Professor och 1771 till fjerde Professor i Theologien, samt utnämndes 1772 till Theologiæ Doctor. Dog 1783. Respondentti 14.12.1737, pr. Isak Björklund U586. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 25.5.1738. TT h.c. Uppsalassa 14.10.1772. — Fil. tiedek. promoottori 1763. — Helsingin triviaalikoulun rehtori 1735. Turun akatemian teologian apulainen 1738, kreikan ja heprean kielten professori 1758, neljäs ylim. teologian professori 1771, kolmas teologian professori 1773, toinen 1779, samalla palkkapitäjänsä Maarian kirkkoherra 1738, Naantalin ja Raision 1744, Piikkiön 1763, Liedon 1767. Akatemian rehtori 1766–67. Turun tuomiokapitulin jäsen 1738–58, 1763–83. Turun maapäivien osanottaja 1742. † 5.12.1783.

Pso: 1734 Birgitta Mjödh († 1790).

Poika: taloustirehtööri Isaac Ross 7722 (yo 1753, † 1805).

Poika: laamanni Herman Ross 7723 (yo 1753, † 1830).

Lanko: Orimattilan kirkkoherra Olof Miödh 5611 (yo 1728, † 1760).

Vävy: majuri Karl Johan von Willebrand U1176 († 1810).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 163b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #595; HYK ms. AKA:6, Konsistorin registratuura 1714–1740 s. 164' (22.1.1734, Till Consistorium utj Borgo), 166' (22.1.1734), 253' (21.5.1735, Til Consistorium i Borgo). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 371 (LXXVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 76, 77, 117, 167, 230, 246, 327, 363, 419, 431, 488, 515; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 20, 29, 34, 88, 108, 198, 200, 209, 216, 220, 230, 333, 352, 400, 419, 420, 491, 563, 578, 580, 592, 609, 623; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 5 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 24 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 116 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 1, 10, 120; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #595; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 93 #595 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 80, 112, 121, 130; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 234; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 241; K. Hedman, Ross. SSV 5 (1921) s. 47; A. R. Cederberg, Isak Rossin memoriaali kapinan valmisteluista Suomessa 1742–1743. HArk 49 (1943) s. 5–19; Y. Blomstedt, Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus icke inskrivna efter 1809 i finskt adligt, friherrligt eller grevligt stånd upphöjda ätterna. SSV 37 (1957–59) s. 91; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #333D, 529R, 660D, 683D, 1215D, 1871D, 1945D, 2253 esipuhe, 3293–3346P, 3500D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Lieto; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 120; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 153; Suomen kansallisbiografia 8 (2006) s. 378.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.12.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Ross. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=5391>. Luettu 24.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ross, Isaacus Hermanni. p. 302 || Ob. 595: 1723. Hans far p. 176, äldsta bror p. 295. Född 1706. Stipendiat 1726–35. Höll såsom student sedan 1729 privata föreläsningar. Skolrektor i Helsingfors 1735, sedan speciminerat i Borgå. Respondens i Åbo 14.12.1737, för egen teol. disp., u. Björklund. Teol. adjunkt 1738 med Rändämäki samt, derefter Reso och Nådendal till annex. LL professor 1758, teol. d:o 1771. Teol. doktor i Upsala 1772. Död å Monois rusthåll i Lemo 1783. Skrifter, se Lidén; dessutom i ms en 1752 författad relation om kriget 1741, 1742, jemte plan till uppresning mot Ryssarne, och en orat. 14.5.1769 i anledn. af konungens födelsedag.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 371.

Tallenna tiedot muistiin