Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

23.8.1723 Petter Folin 5406. * Annerstadissa noin 1701. Vht: kestikievarinpitäjä Annerstadin pitäjän Skeenissä Per Karlsson ja N.N. Växjön koulun oppilas 15.5.1710. Växjön lukion oppilas 27.5.1717 – 6.5.1723. Ylioppilas Turussa 23.8.1723 Folin Petr. Vexion _ 302. Smålandilaisen osakunnan jäsen 1723 Petrus Folin. Pet: fil: natus A:o 1701, in Ecclesia Annerstad, humili genere in puerita utroq: parente orbus, scholam et dehinc Gymnasium frequentavit Vegsionense per tria integra et quod excurrit lustra. Aboam pervenit et Albo Academico nomen suum dedit d. 23 Aug: A:o 1723. \ Laurea Magisterii cinctus Aboæ d. 4 Julii 1732, in promotione 29 virorum juvenum sollemni fuit ex gratista. Nationi et Curatelæ Nationis valedixit d. 19 Junii 1733. | Hinc ad Cares patrios profectus, primum Adjunctus, deinde Lector Wexionensis constitutus est. Respondentti 29.11.1729 pro exercitio, pr. Herman Didrich Spöring U653. Respondentti 2.6.1732 pro gradu, pr. Nils Hasselbom U627. FM 4.7.1732 gratisti. Lääke- ja oikeustieteen opintoja Saksassa ja Hollannissa 1733–34. Vihitty papiksi Växjön hiippakunnassa 29.7.1743. — Smålandilaisen osakunnan kuraattori 1731–33. — Växjön lukion apulainen 1736, matematiikan lehtori 1737, filosofian lehtori 1738, latinan kielen lehtori 1742, historian lehtori s.v., 2. teologian lehtori s.v., 1. teologian lehtori 1743, samalla palkkapitäjänsä Vederslövin kirkkoherra s.v. † Växjössä 25.3.1751.

Pso: 1740 Katarina Juliana Schmiedeberg tämän 1. avioliitossa († 1810).

Sukulainen(?): Hovmanstorpin kirkkoherra Isak Widbeckius, myöh. Widebeck 1233 (yo 1658, † 1687).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 62b; HYK ms., Smål. osak. matr. #463; HYK ms. AKA:6, Konsistorin registratuura 1714–1740 s. 192' (25.4.1734, Till H:s Excell:ce Cancellarien. Såsom Magister Petrus Folin skall wara sinnad att anhålla i Collegio Medico om befordring att blifwa Provincial Medicus utj Jönköpings Län ...); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1722–1754 (16.6.1724, [22.12.1724]). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 369 (LXXVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 172, 235, 256, 340, 357, 516, 517; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 75, 77, 117, 167, 239, 246, 257, 322, 327, 363, 411, 412, 418, 419, 431, 432, 474, 488, 489, 493, 515, 559, 561; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 34, 88, 89, 90, 113, 114, 135, 136, 146, 149, 160, 171, 199, 200, 229, 234, 474, 519–526, 555, 563, 568, 571, 581; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 349; Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 52; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 39, 45; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #463. — G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne II (1927) s. 147; G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne VIII (1934) s. 306 (Supplement); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #858G, 859opp., 860G, 1357G, 1685R, 3635R.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Folin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=5406>. Luettu 14.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Folin, Petr. Vexion. p. 302 || Sm. 463: 23.8.1723. Gästgifvareson från Annerstad. Född 1701. Stipendiat 1723–33. Respondens 29.11.1729 u. Spöring, 26.5.1732 u. Hasselbohm. Magister 4.7.1732, gratist. Kurator för Smål. nationen, och restituerade i sådan egenskap dess matrikel (se här Prooem. p. XXII). Afreste 19.6.1733 till utlandet, hvarest i Tyskland och Holland studerade medicin och juridik. Nämd i prot. 22.4.1734 att återkommit. Föreslagen till medikus i Jönköping 1735. Gymn. adj. i Vexiö 1736. Ansökte fysiska professuren i Åbo 26.10.1736. Lektor i Vexiö, i matem. 1737, i eloqv. 1742, i hist. s. å., i teologi 1743. Död 1751. Skrifter, paretat. öfver bisk. Witte 1728 och lyckönskan till konungens återkomst från Hessen 1741, – båda i ms.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 369.

Tallenna tiedot muistiin