Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

8.1723 Johan Tillander 5407. * Långsjössä 1.6.1704. Vht: Ljuderin komministeri Petter Tillander 3861 (yo 1692, † 1719) ja Ingeborg Mellinus. Växjön koulun oppilas 29.5.1713. Växjön lukion oppilas 27.5.1717 – 6.6.1723. Ylioppilas Turussa 8.1723 [Tillander] Joh. Smol. _ 302. Rect. Ac. 436 | 479. Smålandilaisen osakunnan jäsen 1723 [1723] Johannes Tillander. natus. \ Promotus Philosophiæ Magister. d. 4 Julii 1732. | Hinc Academiæ Vice-Secretarius, et deinceps Philosophiæ Adjunctus constitutus est. | deinde vero Lector Wexionensis. Ylioppilas Uppsalassa 17.11.1729 Johannes Tillander Smol:s per aliqvot annos antea civis Acad:æ Aboensis. Respondentti 24.2.1732 pro exercitio, pr. Isak Björklund U586. Respondentti 22.6.1732 pro gradu, pr. Algot Scarin U585. FM 4.7.1732. Oleskeli ulkomailla 1740–43. Vihitty papiksi Växjön hiippakunnassa 11.2.1744. TT h.c. Uppsalassa 15.6.1752. Preeses 2.6.1753. — Smålandilaisen osakunnan kuraattori 1733–36, 1738–39, inspehtori 1761–62. — Turun akatemian varasihteeri 1734. Jönköpingin koulun kollega 1737. Växjön lukion kolmas kollega s.v. Turun akatemian 2. filosofian apulainen 1738 (ei astunut virkaan). Växjön lukion apulainen 1738. Växjön tuomiokapitulin notaari 1739. Lukion kaunopuheisuuden lehtori siellä s.v., historian lehtori 1742, toinen teologian lehtori 1743, virkavapaa 1740–43 vieraillakseen ulkomaisissa yliopistoissa. Turun akatemian kolmas teologian professori 1750, toinen 1755–62, samalla palkkapitäjänsä Liedon kirkkoherra 1751, Paimion 1755, Maarian 1757. Akatemian rehtori 1752–53 ja 1761–62. Turun tuomiokapitulin jäsen 1751–62. Växjön tuomiorovasti 1762. Valtiopäivämies 1746–47 ja 1751–52. † Växjössä 8.2.1769.

Pso: 1755 Helena Katarina Malm tämän 1. avioliitossa († 1809).

Appi: hovioikeudenneuvos Georg Malm 4718 (yo 1703, † 1740).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 194b; HYK ms., Smål. osak. matr. #464. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 373 (LXXVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 172, 257, 340, 341, 516, 518; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 76, 77, 117; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 26 (16.10.1731, nyl:n hijt tillbaka kommen), 33, 34, 67, 88, 89, 108, 114, 136, 149, 197, 199, 230, 240, 281–289, 296, 305, 306, 328, 329, 333, 351, 352, 420, 423, 437, 438, 453, 474, 475, 491, 510, 529, 532, 568, 573, 578, 581, 585, 629, 630; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 3, 9, 16, 22–23, 30, 32, 41, 62–63, 64–65, 80 (3.8.1739, ... anhåller om tillstånd at få någon tid uppehålla sig wid de utländske Academierne ...), 83–85, 116 (3.11.1739, Oplästes Kongl. Maij:ts ankomne nådige bref af d. 19 sidstl. October, angående Magister Tillander, at han erhållit tilstånd at resa till utrikes Academier), 134, 152, 183, 202, 207–208, 209–211, 221, 223, 245, 250–253, 258, 268, 279, 285, 291, 349, 362, 399; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 2 passim; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 207; Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 56; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 40, 45; P. Wilstadius, Smolandi Upsalienses V 1700–1744 (1978) s. 171 #1608; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #464. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 85, 121, 130; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 219; C. O. Arcadius, J. A. Franzén och E. A. Zetterqvist, Växjö stifts herdaminne [I] (1921) s. 210; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #523R, 524G, 1072D, 1877D, 3474R, 3976P; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Maaria; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 122; Suomen kansallisbiografia 9 (2007) s. 824.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.12.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Tillander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=5407>. Luettu 5.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Tillander, Joh. Smol. p. 302 || Sm. 464. Hans far p. 198. Student i Åbo 1723, i Upsala 1728, åter i Åbo 1731. Stipendiat 1723–28, 1731–35. Respondens 24.2.1732 u. Björklund, 22.6.1732 pro gradu u. Scarin. Magister 4.7.1732. Smål. nationens kurator. Akad. vicesekreterare 28.8.1734. Skolkollega i Jönköping 1736. Gymn. adjunkt i Vexiö 1738. Utn. af kansler, med förbigående af k:m, till adjunkt i filos. fakult. i Åbo 1738 och uppbar lön, ehuru stannade i Sverige, der han blef eloqv. lektor 1740 och teol. d:o 1753 i Vexiö. Besökte utländska akademier 1740. Teol. professor i Åbo 1750. Riksdagsman 1751. Domprost i Vexiö 1762. Oaktadt alla sina befordringar en klen medelmåtta. Skrifter – ett par dissertt. och verser vid generalen baron J. Henr. Hamiltons begrafn. i Jockis 24.2.1736, tr. i Åbo s. å.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 373.

Tallenna tiedot muistiin