Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1646/47 Karl Kaskas Carolus Henrici, Bjernoensis 547. Vht: Perniön kirkkoherra Henrik Kaskas (Henricus Georgii, † ~1630) ja Margareta Bertilsdotter. Ylioppilas Turussa 1646/47 Kascas Carol. Henrici _ 27. Merkintä Indexissä Cascas Carolus Henrici _ 27. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1659. — Perniön kirkkoherran apulainen (coadjutor) 1659, sittemmin kappalainen. † (1672). Naimisissa (1657).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 39a, 101b; KA mf. ES 1748 (cc 9) Perniön käräjät 3.–4.3.1673 f. 26v (Sochne Cappellans Sahl. H:r Caroli Casskas Son Johan Caroli Kasskas förekom och uthj Rätten inladhe ett bythes bewiss Dat: den 17. och 20. Septemb. A:o 1672, förmälandes huru såssom emellan denne Johan huilcken Sahl. Mans Son af den förra kullan ähr, och hans halfbröder och halfsystrer å bem:e Dato Arfskifte hållen ähr), f. 31, (cc 8) Perniön käräjät 15.–16.2.1678 f. 34 (Sochne Cappellans Sahl. H:r Caroli Caskas, Cappellans Räntta och annor giäld); KA mf. ES 1750 (cc 13) Perniön käräjät 25.–26.8.1685 f. 209–211v (pöytäkirja sisältää selvitystä Kaskas-suvusta ja Tilkkalan ratsutilan omistuksesta menneinä vuosikymmeninä). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 31 (VII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 254, 255; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 54 (Han skall skaffa sin hustru till hospitalet effter hon är jnficerat lepra), 60, 95; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 313, 405, 430, 431, 447–448, 467, 533. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 407.

Päivitetty 7.11.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Kaskas. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=547>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Cascas [Kaskas], Carolus Henrici. p. 27 || Son af kh i Bjerno Henr. Kaskas l. Bäck († omkr. 1630). Sockneadjunkt i Bjerno 1659.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 31.

Tallenna tiedot muistiin