Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

6.7.1725 Håkan Agerlin 5491. * Nottebäckissä 24.8.1697. Vht: Nottebäckin pitäjän Lillåkerissa asunut räätäli Per ja Karin Månsdotter. Växjön koulun oppilas 11.11.1711. Växjön lukion oppilas 26.6.1719 – 4.4.1725 (testim.). Ylioppilas Turussa 6.7.1725 Agerlin Haqv. Smol _ 309. Smålandilaisen osakunnan jäsen 1725 [1725] Haqvinus Agerlin d. 6. Julii \ | Mente captus ad Xenodochium Skälö transmissus est, ibiq: A:o 1736, quo casu incertum, periit. — Pakeni heikkomielisenä metsään 1728. Suljettu Seilin hospitaaliin (1729). † Seilissä 1736.

/ Smålandilaisen osakunnan pöytäkirjoissa (HYK ms. NatSmol:Ca1) käsitellään Agerlinin tapausta usein, esimerkiksi s. 35 Nottebäckin kirkkoherran Sven Malmeruksen (Smål. #432) 10.7.1730 lähettämä vastauskirje Agerlinin äidiltä "... des Moder Karin Månsdotter i Borstad och Notebäckz Sochn ...", s. 40 (17.3.1731) on kopio kapteeni Otto Fred: Ståhlhammarin Smålandista Turun tuomiokapitulille lähettämästä kirjeestä: "För några åhr sedan afreste ifrån Vexiö Gymnasio til Academien uti Åbo en ung dräng wid namn Haqvin Agerlin, som efter några tids studerande blifwit yhr och hufwudswag, så at han uti Hospitalet i Åbo är blifwen intagen. Hans Moder och Syskon anwände al sin lilla egendom at reda honom uth, när han reste bort, så at han hade wackra penningar til Åbo, dem han innom den tiden han kom i Hospitalet icke kunnat depensera. Nu är i synnerhet Modren aldeles husfattig och går gård emellan, hafwandes dock sitt tilhåll hos sine barn här uti Cronobärgs Lähn, Upwidinge Härad och Nötebäcks Sockn, och begärt uthaf mig at jag wille på något sätt höra efter hennes olyckeliga Son och Hwem, som des egendom tagit uti antwarning. Fördenskul ..."; vastauskirjeessä 16.6.1731 todetaan mm. (s. 45): "... Och Agerlin des utan nu hafwer des dageliga uppehålle uti Åbo Hospital, ...". Pöytäkirjassa 27.3.1731 (s. 47) käsitellään Agerlinin omaisuuden 25.3. tapahtunutta huutokauppaa, omaisuus myytiin hintaan 145 D:r K:mt. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 2a; HYK ms., Smål. osak. matr. #468; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1725. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 380 (LXXVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 516, 517, 518, 524, 542, 650; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 76, 78, 117, 118, 168, 246, 299, 301, 309, 310, 315, 321, 327, 331, 338, 363; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 172; Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 53; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 42, 47; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #468.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Håkan Agerlin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=5491>. Luettu 26.2.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Agerlin, Haqv. Smol. p. 309 || Sm. 468: 6.7. Stipendiat 1725–27. Informator hos ass. Ol. Wallenstjerna. Rymde 25.9.1728 i skogen. Sinnessvag. Insattes i Sjählö hospital. Död 1736.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 380.

Tallenna tiedot muistiin