Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1646/47 Stefan Callenius Stephanus Nicolai, Kjuloensis 554. Kotoisin Köyliöstä. Ylioppilas Turussa 1646/47. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1646/47] Stephanus Nicolai Kiuloënsis. Oraatio 25.3.1652. Ylioppilas Tartossa 17.12.1654. Vihitty papiksi Tartossa 1655. — Tarvastun kirkkoherra Virossa 1658. Pärnun alikonsistorin jäsen 1679. Lääninrovasti (1690). † Tarvastussa tammi-helmikuussa 1699.

Pso: 1:o 1655 Anna Stahl; 2:o Elisabet Dorotea Eggerdes; 3:o Sara Rudelstein (Rütelstein) († 1705).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #37; KA mf. ES 1922 (mm 6) Huittisten käräjät 7.–9.7.1649 f. 559v (Framställtes een befläckiat och Lööss Kona Walborgh Jacobzdotter i Riesoila för Lönskelego haffua bliffuin 1648 uthi Henrici tijdh berådt medh barn aff een Student Stephanus Nicolaj i Åbo det hon tillståår och bekenner). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 34 (VII), 46 (X); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 426 (14.11.1649, Företrädde Britha Olufz dotter och anklagadhe Stephanum Matthiæ‹!› Huittensem, som haf:r rådt henne medh barn här j stadhen ...), 530 (15.9.1652, Stephanus Nicolai, som haar lägersmål hafft medh een kona j Hwittis sochun), 534, 543, 548, 549–550; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #37, s. 222 (liite, matrikkeliin merkitsemättä jääneitä ylioppilaita); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #993. — C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) I s. 35; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 141; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 34; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #256; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 2 #256; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 51; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #787.

Päivitetty 14.3.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Stefan Callenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=554>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Stephanus Matthiæ Hvittens. – Nämd i prot. 14.11.1649. Ovisst, om student.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 46.

Stephanus, Nicolai Kiuloensis. Sat. 37 || En Steph. Nicolai (Collinus; väl Callenius, såsom i prot. 13.10.1652) bötfäld för duell 1652 o. 1653. En Steph. Nicolai Callenius Fenno höll 25.3.1652 Oratio continens ebrietatis incommoda.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 34.

Tallenna tiedot muistiin