Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1646/47 Claes Jägerhorn (af Storby) Claudius Laurentii, nobilis 563. Vht: tilanomistaja Luonnonmaan Isokylässä (Storby), kornetti Suomen aatelislipullisessa Lars Hansson Jägerhorn († 1655) ja Hebla Olofsdotter Stiernkors. Ylioppilas Turussa 1646/47 Iegerhorn Claud. Laurentii _ 28. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1646/47] Claudius Laurentii Jegerhorn de Stoorgård. | obiit Major Reg. — Sotapalvelukseen 1654, lippumies 1655, vänrikki 1658. Luutnantti (1663). Majuri Pohjanmaan jalkaväkirykmentissä 1677, ero 1688. Omisti Isokylän Naantalin Luonnonmaassa. ‡ Naantalissa 15.10.1693.

Pso: 1:o 1662 Märta Ernstsdotter Lindelöf; 2:o ~1675 Beata Larsdotter Lindelöf († 1692).

Lanko: Hans Lindelöf 623 (yo 1648, † 1653).

Lanko: apulaispappi Jakob (Jacobus Jacobi) 846 (yo 1651/52, † 1672).

Lanko: Nousiaisten kirkkoherra Gustaf Allenius 1897 (yo (1667), † 1694).

Kaima: Turun hovioikeuden asessori Claes Jägerhorn 773 (yo 1650, † 1675).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 95a; HYK ms., Bor. osak. matr. #35; KA valtakunnanregistratuura 21.6.1649 f. 125 (Donation för Corporalen under finska Adels phanen Lars Jägerhorn opå tuenne heman uthi Masko Härad och Meri Masko Sochn uthi Åbo lähn, at njutha efter Norkiöpingz Besluuth), 14.5.1662 f. 219 (Öpet bref för Märta och Gertrudh Lindelöf, att få niuta på någon tidh dheras Sahl. Faderss godz i Finlandh etc.), 29.8.1662 f. 333 (Recommendation till Bispen och consistorialerne i Åbo för Clas Jägerhorn angående hans giftermåhl ... han är sinnader at träta i ächtenskap medh wälb. Jungf. Märtha Lindlöf ... hon Jungfrun skall wara Hans Sahl. Fadhers Syskonebarn), 30.5.1663 f. 121 (Donation under Norköpings besluth för Lieut. Clas Jägerhorn, på någre hemman i Finlandh); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 30.7.1690 (Majoren wälb: Clas Jägerhorn föredrogh huru som han hafwer på sin Syster Sons Borgaren Jacob Jacobsson Karingij (katso 846) wägna betalt Regementsfältskern Johan Tanto 18 D: Kop:M:t för Bardberare löhn); KA mf. ES 1387 (q 2) Naantalin RO 10.3.1697 (Wälb:igh Lars Jägerhorn ifrån Tanila ... sin Syster Sons H:r Johan Allenij 3804 bröllop), Naantalin RO 17.3.1697. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 32 (VII). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 222 (Jägerhorn af Storby Tab. IX); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 61 (Jägerhorn af Storby Tab. 10); T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 557 (Jägerhorn af Storby Tab. 8); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #20D.

Päivitetty 20.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Claes Jägerhorn. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=563>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Jegerhorn [Jägerhorn], Claud. Laurentii. p. 28 || Bor. 35. – Son af korporalen (1651) Lars Jägerhorn af Storby o. Storgård i Pyhämaa. Major. Död efter medlet af 1680.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 32.

Tallenna tiedot muistiin