Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1647 Anders Andreas Henrici, Nerpensis 571. Kotoisin Närpiön Nämpnäsin kylästä. Ylioppilas Turussa kl. 1647. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1647] Andreas Henrici Nerpensis.

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #43; KA mf. ES 1922 (mm 7) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 23.–26.9.1650 f. 86–89v (Framstegh een Student Andreas Henrici i Nämpnääs och förmedlest igenom sin Supplication klageligen till kenna gaff, ehuru såsom hans förb:t Studentens Syskona barn Anders Matzssons Son Mårthen Andersson i Calax haffwer opå honom kommit ondt rychte och beskyllt at haffwa besåffwit sin fräncka och Pijga Carin Matzdott:r i Tierlax ... Sedhermehra förkunade Prosten at framledne Lisabetha Matzdotter i Nämpnäs hadhe för honom bekendt, det Pijgan Karin haffwer åffta ifrån sin Framwist om Natte tijdhen till Studenten i Nämpnääs kommit, och för Studentens föräldrar skull i genom fönstret till honom inknijpat, hwilckedh skulle allom i byyn witterligit wara, och dhe skulle sådan betyga. Bleff framkallat Studentens Modher brodher Simon Bertillson i Nämpnääs ... Mårthen Anderssons Modher Brita Bertillsdotter. Jatkuu 4.–5.3.1651 f. 142v dömdes mehrb:te Student ef:r 19 Cap: i Ting: B: Frij och saaklöös, och här medh på det ödmiukeligaste Underdonigen heemställes detta den Högl: Konungzlige Håfrättz Höge betenkiande om Resolution). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 31 (VII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #43.

Päivitetty 24.3.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders (Andreas Henrici). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=571>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Andreas Henrici Nerpensis. Ob. 43: 1647.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 31.

Tallenna tiedot muistiin