Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

10.10.1732 Anders Wirmannus 5976. Eräs narvalainen Jacobus Virman kävi Turun katedraalikoulua 16.10.1732–1733, luultavasti tämän veli. Porvoon lukion oppilas 17.2.1729 – 1732. Ylioppilas Turussa 10.10.1732 Wirmannus Andr. Vib _ 342. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1732 d. 10. Oct.] Andreas Virmannus.

Vertaa: Käkisalmen pormestari, kollegiasessori Anders Wirenius 8058 (yo 1758, † 1801).

/ Eräs Anders Wirenius vihittiin Viipurissa 10.10.1734 papiksi Käkisalmeen, † siellä kirkkoherrana 1765. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 213a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #527; KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 17.9.1692 (Mest: Erich Wirman ifrån Åbo kärde till Borgaren Hans Jacobsson om hans Sal: Hustrus Maria Jacobsdotters arff, som be:te Hans Jacobsson, och hans Broder Jacob, hafwa bekommit effter Sal: Borgmest: Hans Olofsson (katso 371) på Käkelä, Begärandes at han måtte hännes Syster deel förnöija); KA mf. ES 1174 (b 12) Porvoon RO 19.8.1707 (Då opwiste Borgaren Anders Wijrman ett Köpe Breff aff Skep Bottman Petter Holm, sigh i Stockholm gifwit af d: 21 Maij innewarande Åhr dess medelst be:te Holm honom effterlåter och försällier dess Sahl: Föräldrars Fasta gårdh och grundh sampt åker här i Staden, som honom Erfftligen tillfallit för 300 D:r K:m:t); KA mf. ES 1174 (b 14) Porvoon RO 27.9.1712 (Då kärade Klåckaren Lars Starck, såsom tilförordnat Förmyndare, för för detta Brofodens Jons Starckz barn, tillika med deras moder Maria Wijrman, till des Sahl: Broders, Anders Wijrmans E:ia h:o Catarina Schratt, angående arf, effter Sahl: Wijrman, som uthi Pestetijden barnlöös aflidit), Porvoon RO 15.10.1712, Porvoon RO 1.12.1712. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 426 (LXXXV); B. Åkerman, Bouppteckningar i Borgå stad 1740–1800. SSJ 10 (1934) #335; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #74; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 74. — K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #417.

Päivitetty 14.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Wirmannus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=5976>. Luettu 30.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wirmannus, Andr. Vib. p. 342 || Vib. 527: 10.10.1732. Gymnasist i Borgå 1729.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 426.

Tallenna tiedot muistiin