Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1733 Petter Lorentz Strengberg 6008. Vht: tilanomistaja Pernajan Gislarbölessä, manttaalikomissaari Petter Strengberg (Viipurin tullinhoitajan poika, † Sulvassa 1754) ja Gunilla Katarina Chromell. Porvoon lukion oppilas 16.5.1728 – 15.2.1733 (Petrus Laurentius Strengberg). Ylioppilas Turussa kl. 1733 Strengberg Petr. Laur:ii‹¿› Nyl _ 343. Turun hovioikeuden auskultantti. — Helsingin kaupunginnotaari 1741, kaupunginsihteeri 1744. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin sotatuomari 1747. † Koivulahdella 19.12.1753.

Pso: Brita Iggström tämän 1. avioliitossa († 1785).

Eno: Fabian Elimaeus 3365 (yo 1686/87).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 185b; HYK ms. AKA:6, Konsistorin registratuura 1714–1740 s. 167' (22.1.1734, Till Consistorium i Borgo. Consistorium i Westerås har under d 24 Novemb. sidstl. år hos detta Consistorium Acad. angifwit, huru en Qwinsperson wid namn Anna Elisabeth Almgren ... af Petr. Laur. Strengberg blifwit under ächtenskaps löfte häfdad), 180' (7.3.1734, Till Consist. i Westeråhs); KA mf. ES 1820 (ii 27) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 7.1.1705 s. 27 (Rätten fant här wedh nödigdt att förehålla Lijsbeta om henne eij wore witterl:t, på hwad tijd och hwarest, som och på hwad sätt, detta berychtade Barnamordh kan wara begångit? Hwar öfwer hon Uthleet sigh, att hon om tijden, när, som och på hwad sätt det kan skiedt wara, intet weet annat att berättä, än att det warit om skiörde tijden, något effter Jacobi tijdh, då Ungmoor Ebba [Borgmesterskan Chatar: Gudzæi dotter i Perno Sochn och Gislarböhle by Ebba Persd:r] warit medh hennes Syster if:n Wijborgh, Tullskrif:n Petter Strengbergz hust: uthj Prästgården några wekor), Pyhtään ylim. käräjät 14.2.1705 s. 130 (Fendrichskans [Ebba Persdotters] Syster Tullskrif:n i Wijborg Petter Strengbergz husru Gunila Peersdotter); KA mf. ES 2010 (oo 20) Säämingin käräjät 12.–13.11.1706 s. 202 (närwarande Crono Befalningzman Wälbet:dde Petter Strengberg); KA mf. ES 2010 (oo 21) Sulkavan käräjät 16.–17.5.1707 s. 123 (Crono Befalningzman Wälbet:dde Petter Strengberg föredrog Rätten sig wara sinnad optaga ett förlamat Crono Hemman i Rauhaniemi by om 1 1/4 Skattm:r, som Per Leinoin för sin fattigdom skull i öde lämnat); KA mf. ES 2010 (oo 22) Säämingin ja Kerimäen käräjät 18.5.1708 s. 96 (Crono Befalningzman Wälbet:dde Petter Strengberg å sin Systers dygdesamma Matrona Elisabeth Strengbergz wägnar beswärade sig öfwer Lars Lamain i Cardilaranda, det det han tillwärckat en swed på hennes Rusthåldz Paltillas Martajärfwenmäki jordstycke): KA mf. ES 2010 (oo 23) Kerimäen ja Säämingin käräjät 15.–16.11.1709 s. 340, 352; KA mf. ES 2010 (oo 23) Kerimäen ja Säämingin käräjät 10.–11.1.1710 s. 10 (Sahl: Befallningzmans Wällb:de Otto Carl Thiels Enckia dygdesamme Matrona Elisabeth Strengberg); KA mf. ES 1836 (jj 15) Viipurin pitäjän käräjät 12.–13.3.1668 s. 14 (Befallningzmannen Wäl:t Per Matsson Strengberg), Viipurin pitäjän käräjät 17.–18.2.1669 s. 18, Viipurin pitäjän käräjät 16.–17.12.1669 s. 87. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 425 (LXXXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 216 (20.12.1733, lägersmåhl), 223–224; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #409; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #64. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #653G, 3453G; L. Nyholm, Släkten Strengberg. Genos 48 (1977) s. 17.

Doria gratulantti

Päivitetty 3.10.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Lorentz Strengberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=6008>. Luettu 26.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Strengberg, Petr. Laur:ii Nyl. p. 343 || Son af mantalskommissarien i Nylands län (Borgå) Petr. Strengberg. Gymnasist i Borgå 1728. Student 1733. Nämd i prot. 2.3.1734 för lägersmål.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 425.

Tallenna tiedot muistiin