Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

28.6.1648 Knut Becchius, myöhemmin Laurbecchius Canutus Laurentii, Ostrogotus 641. * Gammalkilissa noin 1626. Vht: talollinen Gammalkilin pitäjän Bäckissä Lars Knutsson ja Brita Larsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 11.1647 Canutum Laurentij Ostrogothum. Ylioppilas Turussa 28.6.1648 [Becchius] Canut. Laurentii OG _ 33. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1649 – sl. 1649. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1650 – sl. 1651. Ehkä FM ulkomailla ?. Vihitty papiksi Linköpingin hiippakunnassa 28.9.1664. — Söderköpingin koulun rehtori 1660. † Söderköpingissä 19.7.1665.

Pso: Karin Larsdotter Typaeus tämän 1. avioliitossa.

Veli: Mörlundan kirkkoherra, FM Joel Becchius, myöh. Laurbecchius 704 (yo 1649, † 1692).

Veli: Viipurin piispa, FM ja TT Petter Becchius, myöh. Laurbecchius 914 (yo 1652, † 1705).

Veli: Högbyn kirkkoherra, FM Bengt Laurbecchius 1409 (yo 1660, † 1687).

Veli(?): Jonas Becchius, myöh. Laurbecchius 2149 (yo 1671/72).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 18b; HYK ms., Matrikel på Östgötha studerande II [kserokopio, orig. UUB Westin 939] #18; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1641–60 (2.6.1651, recommend. till Linköping). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 38 (IX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 392, 397, 398, 406, 424, 431, 467, 468, 469, 485 (2.6.1651, Bewilies Canuto Laurbeckio recommendation till Lincopensem Episcopum, och stip. til Jwl), 511 (17.3.1652, ... en admonitiunculam till Canutum Laurbeckium, som nu är j Vpsala), 526; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 117; K. G. Odén, Östgötars minne. Biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900 (1902) s. 41 #501; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 57–58 #48 (12.9.1650); Akademiska konsistoriets protokoll IV 1650–1655 (Uppsala 1970) s. 97. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4371G.

Päivitetty 20.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Knut Laurbecchius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=641>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Becchius [Laurbecchius], Canut. Laurentii Og. p. 33 || Son af Lars Knutsson i Bäcksby. Kallade sig (liksom hans bröder, se p. 35, 46 och i XX), än Becchius af födelseorten, än Laurbecchius (icke däremot Laurenbergius, såsom i ett par stipendiatlistor) tillika af fadrens namn. Stipendiat 1649, afgick 1651 med rekommendationsbref till bisk. i Linköping.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 38.

Tallenna tiedot muistiin